Digitale oplossing nodig voor adequate afhandeling Nieuw Pensioenstelsel

Vervolg op publicatie :
Pensioenakkoord: Per 1 juli 2023 een transparanter en persoonlijker pensioenstelsel!

Het beoogde pensioenstelsel vraagt nog al wat van de overheid en van de pensioenaanbieders!

Met name op het gebied van transparantie valt er veel te verbeteren. Maar het organiseren van een digitale oplossing waarbij op individuele basis kan worden getoond wat de omvang van de individuele pensioenpot is, maakt het noodzakelijk dat ook rekening en verantwoording kan worden afgelegd m.b.t. zaken als :
* de beheerskosten ter zake van de beleggingen
* de invloed van sterftewinsten / verliezen
* overhead (incl. bemiddeling, voorlichting, marketing en verwerkingskosten)

Het is wel te begrijpen dat spaarpremie die in 1983 is ingelegd, nog 40 jaren beheerd moet worden. Dat gaat dus ofwel ten kosten van het rendement, tenzij deze kosten vooruit in  rekening worden gebracht.
Aan de andere kant zal een spaarpremie die in 1983 is ingelegd, langer kunnen renderen dan een spaarpremie die in 2003 is ingelegd.

Intussen stijgen de inkomens en dus stijgen ook de premieafdracht.
Daarbij is het denkbaar dat – in overleg met de spaarder – van jaar tot jaar wordt bepaald op welke wijze het spaartegoed wordt belegd.
Men zou dan kunnen kiezen voor:
* geïndexeerd beleggen
* beleggen in een fonds dat gespecialiseerd is in duurzame investeringen
* beleggen in obligaties
* Beleggen in goud en diamanten
* beleggen in de digitale industrie zoals ASML / Apple
enz.
Een dergelijke aanpak moet dan vanzelfsprekend wel digitaal kunnen worden verwerkt.

Real-Acces Software heeft de afgelopen jaren gewerkt aan een softwarepakket waarmee verzekeraars en intermediairs zelf verzekeringsproducten kunnen ontwikkelen en op de markt kunnen brengen. Het nieuwe systeem is zo gebouwd, dat het installeren van een product in één of twee dagen zelf kan worden gedaan. Het raadplegen  van systeem-analisten is verleden tijd. Programmeurs zijn overbodig.

De nieuwe software maakt gebruik van een rekencentrum, waar alle data worden verwerkt.
Dat levert met name voor intermediaire verzekeraars een enorme besparing op, omdat het intermediair gebruik maakt van hetzelfde systeem.

De grote vraag is nu natuurlijk : is dit systeem in staat om het nieuwe pensioenstelsel op de beschreven wijze toe te passen?
Over dit stelsel was immers niets bekend toen de software werd werd geschreven.

Wij hebben deze vraag voorgelegd aan Real-Access en het antwoord daarop is volmondig : JA.

Indien een pensioenverzekeraar wil kunnen tonen welk rendement zij heeft gerealiseerd met betrekking tot het spaarsaldo van een bepaald jaar, dan is dat voor Real-Access geen
enkel probleem.
Indien een pensioenverzekeraar vooraf de beheerskosten kan uitrekenen, dan is het voor Real-Access geen probleem om deze kosten separaat in rekening te brengen.
En dat evenzo ten aanzien van overhead.

GEEN REACTIES