Aegon biedt werkgevers nieuw type garantiepensioen

Je moet het maar durven: in een markt waar werkgevers vooral richting een DC-regeling worden geloodst, gaat Aegon toch de boer op met een DB-product.

In een tijd van lage rente en een stijgende levensverwachting lijkt een DB-product nu niet het meest aantrekkelijk voor een verzekeraar. Je bent als verzekeraar ondanks deze negatieve externe omstandigheden gebonden aan een uitkering en door de nieuwe solvabiliteitsregels duikelt de Solvency II-ratio vanwege dergelijke producten omlaag. Aegon Nederland kan er zelf over meepraten en in eerdere uitingen liet de verzekeraar dan ook weten meer in te zetten op DC-regelingen.

Geen indexatie
En nu lanceert Aegon toch een nieuw DB-product: het zogeheten DB Abonnement. Het Haagse concern speelt daarbij naar eigen zeggen in op het sterke verlangen bij werknemers naar zekerheid. Nu is de verzekeraar uiteraard zelf niet gek want het product biedt namelijk geen garantie op indexatie. Daarvoor moet de werkgever zorgen in de vorm van additionele financiering. Wel stelt Aegon zich garant voor de uitkering zonder indexatie.

Opbouw aanpassen
Het prijskaartje voor deze garantie zal voor deel verwerkt zijn in de premie. Maar om de werkgever tegemoet te komen biedt Aegon de klant de mogelijkheid te draaien aan de verschillende knoppen die de premie bepalen. Het niveau van de pensioenregeling kan dus jaarlijks worden aangepast aan het budget van de werkgever. Zo kan de werkgever jaarlijks sleutelen aan de franchise, het maximale pensioengevend salaris, het opbouwpercentage van de pensioengrondslag en de vorm van het partnerpensioen (opbouw- of risicobasis). Verder is het pensioencontract jaarlijks opzegbaar en zijn de uitvoeringskosten volgens Aegon laag.

Uitgangspunt
Het product van Aegon heeft daarmee voor de deelnemers een heel ander uitgangspunt in vergelijking met de DC-regeling. In plaats van de grillen van de financiële markten zijn de deelnemers voor het niveau van de pensioenregeling nu direct afhankelijk van de financiële positie van hun werkgever. Het zal afwachten zijn of werkgevers en hun werknemers warm zullen lopen voor deze nieuwe vorm van pensioengarantie.

GEEN REACTIES