Corona en het jaarbedrag bedrijfsschadeverzekering

Verzekeraars en intermediairs reageren.
Vervolg op onze publicatie van 25 januari 2022 : “Aanpassing bedrijfsschadeverzekering na twee Corona-jaren“.

Met deze publicatie vestigde Findinet de aandacht op het feit dat de verzekerde omvang van bedrijfsschadeverzekeringen momenteel bijzondere aandacht vergt omdat de bedrijfsresultaten van maar liefst twee opeenvolgende jaren sterk kunnen zijn beïnvloed door al de dan niet volledige Lockdown.

Gelet op de reacties die wij daarop mochten ontvangen, willen wij niet nalaten om
ook nog te wijzen op het volgende :

TVL, NOW, TOA, BMKB enz. enz.
Niet alleen is voor vele ondernemers sprake geweest van een onnatuurlijk sterk gedaalde omzet. Ook kunnen toeslagen en subsidies van overheidswege een invloed van belang op de jaarcijfers hebben gehad.
Vanzelfsprekend horen deze subsidies en toeslagen niet thuis in de berekening van de
verzekerde som die voor naverrekening van de premie wordt opgegeven!

Lezers die willen reageren op dit onderwerp, kunnen de redactie per email bereiken :
redactie@findinet.nl 

GEEN REACTIES