Onderzoek naar wijzigen polisvoorwaarden Yarden

Solvabiliteit Yarden opnieuw gekelderd

Het bevriezen van zo’n 380.000 pakketpolissen door uitvaartverzekeraar Yarden verloopt niet zonder slag of stoot. De Consumentenbond gaat onderzoeken of het gebruikmaken van de en bloc-clausule afgelopen juli terecht is geweest.

Per 2020 wordt de waarde van zo’n 380.000 pakketpolissen met een vaste premie van Yarden bevroren. Verzekerden die dachten hun volledige uitvaart gedekt te hebben, moeten vanaf 1 januari zelf opdraaien voor kostenstijgingen.

Yarden neemt deze maatregel uit nood, veroorzaakt door inflatie en sterke kostenstijgingen in de afgelopen decennia. In april bleek al dat de solvabiliteit van Yarden tot een alarmerend niveau was gedaald. Met de strengere Solvency II-regelgeving zijn de polissen op de oude manier niet meer te handhaven, zegt de verzekeraar.

In een uitzending van consumentenprogramma Radar op NPO-radio 1 afgelopen zaterdag gaf advocaat Caspar Janssens van Ploum Rotterdam Law Firm aan dat de aanpassing van de voorwaarden onrechtmatig is. Een beroep doen op de en bloc-clausule is volgens hem alleen mogelijk wanneer een verzekeraar bijna failliet gaat.

Caspar Janssens hekelde ook de gebrekkige informatievoorziening van Yarden aan klanten die om opheldering vragen. “Ze werpen het ene rookgordijn na het andere op.”

Daarnaast is onduidelijk of bij alle 380.000 polissen wel een en boc-clausule in de (oorspronkelijke) voorwaarden staat. De Consumentenbond gaat dit nu onderzoeken, er is een meldpunt gestart. Afhankelijk van de uitslag kan eventueel een massaclaim worden voorbereid.

Eerder noemde minister Hoekstra van Financiën in zijn antwoord op Kamervragen de versobering van de voorwaarden “erg vervelend” maar “het is in het belang van alle betrokkenen dat Yarden in staat is de financiële positie te herstellen”.

Bij het Kifid zijn inmiddels een tiental klachten binnengekomen over Yarden. Er wordt verwacht dat er nog meer klachten zullen volgen, wanneer meer consumenten de interne klachtenprocedure bij Yarden hebben afgerond en dit niet naar hun tevredenheid is gebeurd.

GEEN REACTIES