Chubb reageert n.a.v. “Risk managers willen geen aparte cyberpolis”

Jelmer Andela van Chubb

Bron : Findinet/Chubb

Op 6 juni jl. publiceerde Findinet de mening van Commercial Risk Europe.
In het artikel verdedigen Lennart Edström van Electrolux en Frederik Finman van ASSA ABLOY het navolgende standpunt :
“Breng cyberrisico’s onder bij bestaande bedrijfsverzekeringen in plaats van deze over te hevelen naar een separate cyber risk polis.”

De redactie van Findinet nodigde Chubb uit daarop te reageren.
Jelmer Andela en Kyle Bryant aan het woord :

“Een cyberpolis biedt een optimale overdracht van cyberrisico’s, uitgebreide dekking en een compleet pallet aan dienstverlening. Een aantal cyberdekkingen toevoegen aan andere verzekeringsproducten is niet meer voldoende en kan bovendien leiden tot verwarring en gaten in de dekking”, aldus Senior Underwriter Cyber Jelmer Andela van Chubb.

Volgens het artikel zouden cyberrisico’s in bestaande verzekeringsproducten gedekt worden, waardoor er geen behoefte is aan specifieke cyberpolissen.
Andela : “Lange tijd was het inderdaad zo dat, al naar behoefte, polissen werden uitgebreid met bepaalde cyberdekkingen. Een logisch gevolg van toenemende cyberrisico’s en het ontbreken van goede, specifieke polissen om deze te dekken. Maar de enorme omvang van cyberrisico’s, veranderde wet- en regelgeving als ook toenemende afhankelijkheid van systemen, vragen om een specifieke verzekeringsoplossing.”

Een cyberpolis biedt een volledige dekking waar (uitbreidingen op) andere polissen slechts een beperkte dekking bieden. Met een cyberpolis zijn bedrijven optimaal gedekt in geval van een cyberincident, niet alleen voor de aansprakelijkheid aan derden, maar ook voor de eigen schade: veelal de grootste schadecomponent.

Daarnaast maken ook crisismanagement diensten onderdeel uit van de polis”, stelt Andela. “In geval van een cyberincident kunnen verzekerden zich beroepen op een team van specialisten dat direct in actie komt om de schade te beperken. Er is ook een belangrijke rol weggelegd voor de verzekeringsadviseur. Een goede adviseur is in staat zijn klanten van passend advies te voorzien en te voorkomen dat risico’s onder meerdere polissen gedekt worden.”

Kyle Bryant, regionale manager cyberrisico’s, Europa bij Chubb, voegt toe: “De uitdaging voor verzekeraars en risk & insurance managers, is dat cyberrisico’s continue veranderen. En hoewel we snel progressie maken, is het tempo van deze veranderingen niet bij te houden.

Dit weerhoudt ons er echter niet van om te blijven innoveren. De verzekeringssector maakt enorme stappen met innovatie, om dekkingen uit te breiden en meer duidelijkheid te scheppen. Dit wordt bevestigd door het hoge aantal nieuwe producten dat onlangs op de markt verscheen.”

GEEN REACTIES