HOGE RAAD : DE BIJZONDERE CONSEQUENTIES VAN EEN COLLECTIEVE UITSPRAAK!

Op 1 juni 2017 is de collectieve uitspraak inzake de btw over de correctie voor privégebruik auto gepubliceerd.verzekeraar
Dit betekent dat op zeer korte termijn actie moet worden ondernomen!

Uitspraak massaal bezwaar
Op 1 juni 2017 is de collectieve uitspraak inzake privégebruik auto in de Staatscourant gepubliceerd. Deze uitspraak heeft betrekking op alle lopende bezwaarschriften inzake btw-correctie privégebruik auto. Kort gezegd komt de uitspraak erop neer dat de bezwaarschriften ongegrond zijn verklaard, tenzij in het bezwaarschrift is opgenomen dat de correctie op basis van het forfait van 2,7% tot een te hoge correctie heeft geleid. Op dit laatste onderdeel zijn de bezwaarschriften dus wel gegrond verklaard. De bezwaarschriften zijn echter in de meeste gevallen nog niet gemotiveerd. De Belastingdienst heeft nu de tijd gegeven tot uiterlijk 15 juli 2017 om de openstaande jaren te motiveren.

Overigens hebben de beroepsorganisaties aan het ministerie van Financiën gevraagd de termijn van de motivering te verlengen tot 1 oktober 2017. Hierop is nog geen reactie ontvangen.

Hoe verder?
Als bezwaar is gemaakt en het forfait tot een te hoge correctie leidt, moet het reeds ingediende bezwaarschrift worden aangevuld en gemotiveerd. Hiervoor is een formulier beschikbaar op de website van de Belastingdienst. Het ingevulde formulier moet, met een bijlage waarin de onderbouwing is opgenomen waaruit volgt dat het aannemelijk is dat het forfait tot een te hoge correctie heeft geleid, worden opgestuurd naar de Belastingdienst in Heerlen (het adres staat op het formulier). Als niet voor 15 juli 2017 wordt gemotiveerd, wordt geen vermindering verleend.

De uitspraak van de Hoge Raad
De recente uitspraak van de Hoge Raad biedt met name voor ondernemingen met veel ambulant personeel goede mogelijkheden om tot een lagere btw-correctie te komen.

Ambulante personeelsleden zijn werknemers die veel onderweg zijn, zoals verkoopbuitendienst, schoonmakers, beveiligers, consultants, bouwers etc.

Let op: omdat de bezwaarschriften als massaal bezwaar zijn aangemerkt, ontvangen de ondernemingen die bezwaar hebben gemaakt geen persoonlijk bericht.

bron : EY Registeraccountants

GEEN REACTIES