PRIMEUR : Cardiff City FC had geen geldige verzekering voor Emiliano Sala

Vervolg op onze publicatie van 25 januari 2019 : LINK=“Gevecht om de centjes gaat jaren duren”

n.a.v. : BBC/Findinet
Cardiff City stelt Assurantiemakelaar Miller aansprakelijk voor meer dan £ 10 miljoen voor de dood van voetballer Emiliano Sala.
De 28-jarige voetballer Emiliano Sala, kwam om bij een vliegtuigongeluk boven het Engelse Kanaal in januari 2019.
Dat was na het voltooien van een transfer van de Franse club Nantes. Cardiff zou 15 miljoen pond (20 miljoen Euro) betalen voor deze aankoop.

Collectieve verzekering
Naar eerst nu blijkt, heeft Assurantiemakelaar Miller Insurances LLP, verzuimd de procedure voor het verzekeren van nieuwe spelers goed te communiceren aan Cardiff.

De makelaar weigert vragen over deze kwestie te beantwoorden.
Is hier sprake van een beroepsfout of heeft men bij Cardiff verzuimd de zaken goed te regelen?

Cardiff stelt dat Miller Insurance “niet heeft gehandeld met de redelijke vaardigheid en zorg die van een verzekeringsmakelaar mag worden verwacht“.
Zo blijkt uit de stukken die door Cardiff zijn ingediend bij Hooggerechtshof.

Cardiff stelt dat het de verantwoordelijkheid van de makelaar is om de klant te vertellen dat er geen sprake is van dekking, tot op het moment dat de nieuwe speler is genoemd in het voor de klant afgesloten collectieve contract dat voor alle spelers bij Miller is afgesloten.

Veel feiten zijn nog steeds niet bekend. Zoals:
Valt vervoer per sportvliegtuig feitelijk onder de dekking van de polis?
en
Had FC Nantes nog een eigen verzekering lopen ten tijde van het ongeval?

Terugblikken
Voorts is het van belang vast te stellen hoe de gang van zaken in het verleden zijn geregeld.
* Hoeveel dagen verliepen voorheen tot aan het moment van de aanmelding?
* Hoeveel dagen verliepen voordat de vermelding in de polis heeft plaatsgevonden?
* En per wanneer is toen premie in rekening gebracht?

Als premie voorheen werd berekend vanaf de datum van de transfer, dan is dat het moment dat ook in dit geval redelijk is als uitgangspunt voor de dekking.
Werd de premie pas in rekening gebracht per de datum van vermelding in de polis, dan is het aan Cardiff om aan te tonen waar Makelaar Miller nalatig is geweest.

Was het Management van Cardiff op de hoogte geweest van deze situatie, dan hadden zij de verzekering ogenblikkelijk van kracht hebben laten worden.

Cardiff stelt mede dat de club nooit is geïnformeerd over het gevaar van onverzekerde risico’s. Zeker omdat het hier gaat om een collectieve verzekering voor alle spelers. M.a.w. dat nieuwe spelers pas verzekerd zijn als zij persoonlijk zijn genoemd in het contract.

De voetballer en de piloot kwamen om tijdens een vlucht met een eenmotorig sportvliegtuigje dat nabij Guernsey in zee is gestort.
De piloot was niet gecertificeerd voor passagiersvluchten en het toestel verkeerde in een slechte staat van onderhoud.
De titel van onze publicatie van 25 januari 2019 was “Gevecht over de centjes gaat jaren duren”. FC Nantes en Cardiff City

Organisator kreeg 18 maanden cel
De 67-jarige David Henderson, organisator van zakenvluchten, huurde de ongekwalificeerde piloot David Ibbotson in om het vliegtuig van Nantes naar de luchthaven van Cardiff te vliegen.
Vorig jaar werd Henderson uit Hotham, East Riding of Yorkshire, veroordeeld tot 18 maanden gevangenisstraf wegens het roekeloos in gevaar brengen van de veiligheid van een vliegtuig en het zonder toestemming of autorisatie proberen een vlucht voor een passagier te regelen.
Het lichaam van piloot Ibbotson is nooit gevonden.

Wordt vervolgd

GEEN REACTIES