Kantonrechter: vegetarische frikandel is geen frikandel

Kantonrechter: vegetarische frikandel is geen frikandel

Het Bedrijfstakpensioenfonds voor Vlees, Vleeswaren, Gemaksvoeding en Pluimveevlees (VLEP) besloot dat de producent van vleesvervangers Like Meat zich verplicht moest aansluiten. Daar was Like Meat het niet mee eens, het bedrijf produceert immers geen vleesproducten. De kantonrechter heeft nu een uitspraak gedaan: vegetarische vleesvervangers zijn niet gelijk te stellen aan de vleesproducten waar ze op lijken en Like Meat hoeft zich dan ook niet bij het pensioenfonds aan te sluiten.

Eerder besluit

Deelname in het pensioenfonds VLEP is verplicht op grond van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2020 (WBPF). Dit geldt uiteraard alleen voor bedrijven die actief zijn op het gebied van vlees, vleeswaren, gemaksvoeding en pluimveevlees. In 2016 heeft VLEP beoordeeld of de activiteiten van Like Meat onder hun werkingssfeer valt. Dat bleek niet het geval en het pensioenfonds heeft toen aan Like Meat medegedeeld dat het bedrijf niet aangesloten is bij het pensioenfonds. Verder adviseert het pensioenfonds om bij wijziging van de bedrijfsactiviteiten opnieuw te laten toetsen of het bedrijf wel aangesloten moet zijn.

Verandering van mening

In 2021 verandert het pensioenfonds echter van mening. Het fonds heeft een nieuw onderzoek gedaan naar Like Meat en concludeert op basis van de verstrekte productenlijst dat dit bedrijf onder de verplichtstelling van VLEP valt, en wel onder de regeling ‘gemaksvoeding’. VLEP wil Like Meat met ingang van 1 januari 2018 aansluiten, waardoor Like Meat vanaf die datum verplicht is deelnemers aan te melden en pensioenpremie te betalen. Omdat het bedrijf echter al een eigen regeling heeft, kan het wel een vrijstelling aanvragen voor bepaalde tijd, om dubbele opbouw te voorkomen.

De activiteiten en productieprocessen van Like Meat zijn echter niet gewijzigd sinds het eerste onderzoek in 2016. Like Meat is het dan ook niet eens met het besluit van VLEP en stapt naar de rechter om aansluiting te voorkomen. Like Meat is van mening dat de producten niet vallen onder de gemaksvoeding waarvoor de verplichte deelname geldt.

Vleesvervangers vallen niet onder gemaksvoeding

De grote vraag is of onder gemaksvoeding ook snacks vallen waar het vlees is vervangen door andere ingrediënten. Hierbij wordt onder gemaksvoeding verstaan frikandellen, gehaktballen en hamburgers. VLEP betoogt dat deze producten in het verleden weliswaar altijd vlees bevatten, maar dat in het huidige spraakgebruik vegetarische hamburgers ook gewoon hamburgers genoemd worden. Daarmee zouden de vegetarische producten gelijkgesteld kunnen worden aan de varianten met vlees.

De kantonrechter heeft de Dikke Van Dale geraadpleegd om te beoordelen van precies verstaan wordt onder frikandellen, hamburgers en gehaktballen. Volgens dit woordenboek bevatten al die producten vlees. Volgens de kantonrechter evolueert de definitie van een bepaalde term niet automatisch mee met het spraakgebruik. Als de definitie dus niet aangepast wordt terwijl het spraakgebruik wel verandert, blijft de oorspronkelijke uitleg gelden. Van een frikandel, gehaktbal en hamburger mag dus nog steeds verwacht worden dat zij vlees bevatten. De frikandellen, gehaktballen en hamburgers van Like Meat bevatten geen vlees en vallen daarom niet onder de definitie van gemaksvoeding zoals deze gebruikt wordt om te bepalen welke bedrijven onder de verplichtstelling van VLEP vallen. Daarmee concludeert de rechter dat Like Meat niet onder de verplichtstelling valt.

Bron: Recht.nl

GEEN REACTIES