Bedrijfsresultaat DELA stabiel na overname Yarden

Coöperatie DELA stopt samenwerking met intermediair

Het operationeel resultaat van uitvaartverzekeraar en -verzorger DeLA bedraagt € 54 miljoen. Dat betekent een stijging van € 15 miljoen ten opzichte van 2020. De verzekeringsactiviteiten groeiden zowel organisch als door de overname van Yarden.

Dat blijkt uit het SFCR-rapport van DELA over 2021. De hogere omzetten resulteerden in een betere kostenmarge voor het verzekeringsbedrijf en de uitvaartactiviteiten. Ook het beleggingsresultaat was in 2021 uitstekend. Per saldo behaalde DELA in 2021 een rendement van ruim 9%.

Wel viel de toegekende winstdeling beduidend lager uit dan in voorgaande jaren. DELA-leden met een UitvaartPlan (het uitvaartverzekeringsproduct van DeLA) ontvangen jaarlijks een winstdeling als de gemiddelde dekkingsgraad van de verplichtingen van de verzekeraar boven de norm van 120% ligt. Over 2020 was die dekkingsgraad slechts 122%.

Overname Yarden

Op 2 augustus 2021 heeft DELA officieel de noodlijdende collega Yarden Holding B.V. overgenomen. Daarmee kwam voor de verzekerden van Yarden een einde aan een jarenlange periode van onzekerheid. Zoals bekend heeft DELA toegezegd dat Yarden-klanten met een natura-pakketpolis bij hun overlijden tot tien jaar na de overnamedatum alle diensten uit het pakket ontvangen zonder bijbetaling. Voorwaarde is wel dat dan gebruik wordt gemaakt van het eigen uitvaartbedrijf.

Ook heeft DELA toegezegd dat zij een deel van de door Yarden bevroren indexatie compenseert. Yarden was in 2019 gestopt met kostenindexatie door de en-bloc clausule op de natura-pakketpolissen toe te passen. Voor deze compensatie heeft DELA een reservepotje ingericht, waaruit wordt uitgekeerd zolang er saldo is.

Met de overname van Yarden heeft DELA er circa een miljoen klanten erbij, plus het uitvaartbedrijf van Yarden, met onder andere 47 uitvaartcentra en 24 crematoria. De doelstelling is om de Yarden-organisatie volledig te integreren in de DELA-organisatie, om een optimale dienstverlening te garanderen.

Voorwaarde ACM

De ACM had als voorwaarde voor de overname gesteld dat beide verzekeraars gezamenlijk zeven crematoria en twee uitvaartcentra verkopen, om te voorkomen dat er in bepaalde regio’s te weinig alternatieven overblijven voor consumenten. Deze verkoop vindt in het eerste halfjaar van 2022 plaats.

Het totaal aantal verzekerden bedraagt nu 5,3 miljoen, waarvan ruim 900.000 in België. DELA ontving € 601,1 miljoen aan premieopbrengsten (2020: € 524,4 miljoen). De groei kwam hiermee uit op 15% (2020: 8%), veroorzaakt door de overname van Yarden, nieuwe aanwas van verzekerden en premiestijgingen. De Solvency-II-ratio van DELA Coöperatie per 31 december 2021 was 266%, (over 2020: 270%).

GEEN REACTIES