‘AFM moet controleren op transparantie verduurzamingsadvies’

'AFM moet controleren op transparantie verduurzamingsadvies'
© Pixabay

Er zou verplichte provisietransparantie moeten komen over de advieskosten bij verduurzamingsmaatregelen voor de eigen woning. Die conclusie kan getrokken worden na lezing van een NRC-artikel over leadvergoedingen voor hypotheekadviseurs die advies geven over verduurzaming.

Een aantal leveranciers van zonnepanelen, warmtepompen en isolatiematerialen gebruiken hypotheekadviseurs als hun marketingkanaal. Ze vragen de adviseurs om klantgegevens door te geven, of laten hen het gehele offertetraject inclusief advies verzorgen. Dat is een lucratieve markt, omdat steeds meer huizenkopers en -eigenaren geïnteresseerd zijn in het verduurzamen van hun woning. De adviseurs ontvangen voor hun werk soms 5 tot 10 procent van het te investeren bedrag. De kosten worden doorberekend aan de klant.

Een geïnterviewde zonnepaneelleverancier verdedigt deze manier van werken: als zijn bedrijf geen adviseurs in zou zetten, zou hij kosten moeten maken voor marketing en reclame, en die kosten zouden óók worden doorberekend aan de klant.

Probleem is echter dat de nu gehanteerde leadvergoeding niet transparant is. De klant weet van niets. Dit schaadt het imago van de adviseurs, vindt o.a. de NVHP, die een jaar geleden ook al aandacht vroeg voor dit verschijnsel.

Hoe groot het probleem precies is, wordt niet duidelijk, maar geschat wordt dat 20 procent van de consumenten die hun huis willen verduurzamen “in aanraking komt met partijen die niet transparant zijn over de geldstromen aan de achterkant van hun bedrijf”.

De meeste partijen in het artikel vinden dat hypotheekadviseurs hier een eigen verantwoordelijkheid hebben en zelf transparant moeten zijn over de leadvergoedingen. Maar er is geen wet die dat verplicht. Er wordt ook niet verwacht dat de branche dit zelf gaat oplossen. O.a. brancheorganisaties SEH en NVHP zijn van mening dat deze controletaak bij toezichthouder AFM zou moeten liggen.

https://www.findinet.nl/newsletter/

GEEN REACTIES