Adfiz woest om doorzetten besluit provisietransparantie

Adfiz woest om doorzetten besluit provisietransparantie
© Tumisu, Pixabay

Branchevereniging Adfiz reageert woedend op het bericht van minister Hoekstra van Financiën dat hij het Ontwerp Wijzigingsbesluit Financiële markten ongewijzigd naar de Kamer heeft verzonden. “Minister Hoekstra staat op het punt onwerkbare en ineffectieve regelgeving in te voeren”, briest Adfiz in een persbericht.

Een van de onderdelen van het Wijzigingsbesluit is dat bemiddelaars en adviseurs bij advies over schadeverzekeringen hun klanten, voorafgaande aan de totstandkoming van een overeenkomst, moeten informeren over het nominale bedrag van de afsluitprovisie en doorlopende provisie die de bemiddelaar of adviseur ontvangt.

Deze plannen zijn niet nieuw. In juni werd al bekend dat actieve provisietransparantie voor schadeverzekeringen zou worden gewijzigd naar een nominaal bedrag per persoon en per product en niet meer naar een gemiddeld bedrag. Het voorstel stuitte echter op bezwaren van de sector en ook van de Tweede Kamer. Daarom beloofde de minister om via de AFM nogmaals het gesprek te voeren met de sector over mogelijke knelpunten. De AFM heeft dit gedaan: er is gesproken met Adfiz, OvFD, Verbond van Verzekeraars en Keurmerk Objectief Vergelijken (het keurmerk voor zorgvergelijkingssites). Aan de hand van deze gesprekken concludeert de toezichthouder dat het Wijzigingsbesluit uitvoerbaar is.

Juridische onhoudbaarheid

“Alles wijst erop dat de conclusie vooraf vaststond”, repliceert Adfiz. “AFM noch minister luisteren naar de vele waarschuwingen rondom benadeling van de consument, de praktische onuitvoerbaarheid en de juridische onhoudbaarheid van de plannen. Daarmee worden de zorgen die de Tweede Kamer heeft geuit volstrekt genegeerd.”

De branchevereniging zegt wel degelijk voorstander van transparantie te zijn, mits die goed uitgevoerd wordt. “Voor iedere consument is timing belangrijk: de juiste informatie op het juiste moment. En precies daar gaat de minister de fout in. De minister wil exacte provisiebedragen, ook al zijn die bedragen pas bekend ruim nadat de keuze voor een adviseur is gemaakt. Het exacte provisiebedrag is op zijn vroegst bekend als het leeuwendeel van het advieswerk geleverd is en de verzekering gekozen.”

‘Onbegrijpelijk cadeau’

En dan komt het grootste bezwaar: directe verzekeraars hoeven van de minister niet transparant te zijn. “Hiermee maakt hij professioneel financieel advies en vergelijkingssites minder aantrekkelijk dan productverkoop door directe verzekeraars. Dit gaat niet alleen in tegen de door de minister gedane toezegging aan de Tweede Kamer, de ongelijke behandeling is ook in strijd met Europese regelgeving. De consument wordt zo in het verkoopkanaal slechter beschermd dan in het advieskanaal. Het is een onbegrijpelijk cadeau voor directe verzekeraars, van een minister die weet hoe slecht het met de financiële geletterdheid gesteld staat en die zegt betere consumentenkeuzes na te streven.”

 

GEEN REACTIES