Eensgezind protest tegen verhoging legestarieven Wft-examens

Eensgezind protest tegen verhoging legestarieven Wft-examens
© Mohamed Hassan, Pixabay

Brancheorganisaties Adfiz en OvFD en opleiders Lindenhaeghe, Dukers en Baelemans, NIBE-SVV en Hoffelijk maken unaniem bezwaar tegen de verhoging van de Wft-examenleges. In een inmiddels gesloten internetconsultatie stelt minister Hoekstra van Financiën voor de bijdrage in de uitvoeringskosten te verhogen van €60,- naar €70,-. Als redenen voert hij aan het lage aantal afgelegde examens door corona en een stijging van de uitvoeringskosten. De brancheorganisaties en opleiders noemen in een gezamenlijke brief de motivatie voor deze verhoging “flinterdun en ondoorzichtig”.

Een van de redenen voor de verhoging is het lage aantal afgelegde examens. Voor de periode 1 april 2019 tot en met 31 maart 2022 werden tussen de 195.000 en 248.000 initiële en PE-examens verwacht. Vanwege de coronapandemie zal het gerealiseerde aantal Wft-examens eind maart 2022 aan de onderkant van deze raming liggen, verwacht de minister. Daardoor kunnen de uitvoeringskosten in de tweede periode niet volledig worden gedekt uit de legesinkomsten. Het ministerie verwacht een tekort van circa € 1 mln.

Prematuur

De ondertekenaars van de brief vinden dit prematuur. “Het lijkt erop dat u reeds voorsorteert op het feit dat er in de huidige Wft-cyclus minder examens afgenomen zullen worden dan beraamd. Wij herkennen dat, mede door Corona, het aantal PE-Wft-examens momenteel op een lager niveau ligt als in de vorige cyclus, alleen zien we een enorme inhaalslag die momenteel gemaakt wordt. Wij stellen voor om een mogelijke aanpassing op basis van aantallen pas door te voeren begin maart 2022, als bekend is hoeveel examens er tot op dat moment zijn afgenomen en hoeveel er reeds gereserveerd zijn tot 1 april.”

Aanbesteding examensoftware

Ander punt is de voorziene stijging van de uitvoeringskosten van circa €4,5 mln naar circa €5 mln per jaar, ruim 10 procent. Oorzaak zijn “incidentele en structurele kosten die samenhangen met de Europese aanbesteding van de examensoftware die in 2021 heeft plaatsgevonden”. Dit leidt tot verbazing van de opleiders en brancheorganisaties.

“Wij (de branche) dienen deze kosten te betalen maar hebben geen enkel idee waaruit de kostenstructuur bestaat. Wij verbazen ons per definitie over de enorme kosten die nodig zijn om het Wft-Vakbekwaamheidsmodel door CDFD en DUO te laten beheren. De gigantische stijging van de kosten doen de roep versterken om inzage in en transparantie van de inkomsten en uitgaven van CDFD en DUO om het Wft-Vakbekwaamheidsmodel te beheren. Inzage leidt mogelijk tot begripsvorming, en per definitie tot mogelijkheden om met elkaar te bespreken hoe we de kosten controleerbaar kunnen houden.

De ondertekenaars stellen dan ook voor om in gesprek te gaan met CDFD en DUO om de inkomsten en uitgaven voor het Vakbekwaamheidsmodel transparant te krijgen, een stabiel legestarief te borgen voor de komende jaren en met elkaar samen te werken aan de kwaliteit.

GEEN REACTIES