Adfiz-onderzoek lijkt beter opgezet, maar verwarring blijft

Adfiz-voorzitter Wiertsema: Denk na over financiële vergoeding van nazorg

Vorig jaar schreef ik een tamelijk kritisch stukje over de uitkomsten en de onderzoeksopzet van het Adfiz Prestatie Onderzoek. Wat zijn de bevindingen dit jaar?

Mijn kritiek richtte zich vooral op de tegenstrijdige uitkomsten van enerzijds de categorie-awards en anderzijds de themaprijzen. Verzekeraars die bij een of meerdere categorieën goed scoorden, behaalden juist een lage notering in de themaonderzoeken en omgekeerd. Hoe is het gesteld met de resultaten die in de afgelopen dagen verspreid werden gepubliceerd? Er is wat dat betreft goed en slecht nieuws.

Het goede nieuws is dat de thema-onderzoeken beter lijken te zijn opgezet. De vraagstelling is namelijk veel concreter. Waar vorig jaar per thema telkens dezelfde twee vragen werden gesteld (‘beste gebruik van slimme en efficiënte ICT’ en ‘samenwerken vanuit eigen systeem’), zijn er nu per thema afzonderlijke vragen die het betreffende thema verder verduidelijken. Zo kunnen adviseurs bij het thema ‘verzekerbaarheid zakelijk’ hun beoordeling geven over de onderwerpen ‘breed aanbod verzekeringen en dekkingen’ en ‘weinig uitsluitingen specifieke risico’s en risicogroepen’. Daarnaast valt op dat het thema ‘verzekerbaarheid particulier’ is ingewisseld voor het thema ‘maatwerk’. Tot slot is de puntentelling bij de thema’s aangepast om een meer evenwichtig beeld te geven: waar vorig jaar per ingezonden top drie, de nummer 1 nog drie punten en de nummer drie 1 punt, krijgen nu per inzending alle top-drie-verzekeraars 1 punt.

Het slechte nieuws is dat er nog steeds forse en ogenschijnlijk onverklaarbare verschillen zitten tussen de uitslagen van de categorie- en de themaonderzoeken. Wat te denken bijvoorbeeld van de Zeeuwse Verzekeringen, de nummer 1 in de categorie Schade Zakelijk. In de themaonderzoeken komt het Goudse-onderdeel niet verder dan de 17e, de 14e (notabene het thema ‘verzekerbaarheid zakelijk’) en de 13e plaats. En net als vorig jaar is de beoordeling van Nationale-Nederlanden raadselachtig. Bij de thema-onderzoeken zetten adviseurs NN consequent in de top-drie, bij de verschillende categorieën zijn de scores onverminderd matig tot slecht.

De conclusie is dat het beeld nog steeds verwarrend is. Een van de doelen van een dergelijk onderzoek lijkt mij in elk geval dat adviseurs wat tips krijgen met wie ze het beste zaken kunnen doen. Aan dat doel voldoet het Prestatie Onderzoek door de tegenstrijdige uitkomsten (nog) niet.

GEEN REACTIES