Geen afspraak gemaakt over de kosten: Kifid halveert factuur

Kifid: meer klachten over banken, minder over hypotheken in 2020

Een financieel adviseur en een consument zijn iets te makkelijk met het maken van hun financiële afspraken. Dat levert bonje op over de rekening. De Geschillencommissie van het Kifid hakt de koop door.

Een adviseur in Bergen op Zoom wordt benaderd door een consument om zijn financiële situatie in kaart te brengen vanwege de beëindiging van zijn relatie. Na een (gratis) oriëntatiegesprek vraagt de adviseur de consument om ondertekening van een opdracht tot dienstverlening, “aangezien ik een krabbel nodig heb om verdere werkzaamheden uit te voeren”. Onder het kopje bedrag wordt, met goedvinden van de consument, “nader te bepalen” neergezet, omdat nog niet exact duidelijk is wat voor werkzaamheden de adviseur moet verrichten.

Driekwart jaar laten hoort de adviseur via een gemeenschappelijke vriend dat de consument met zijn nieuwe vriendin bij een andere adviseur een hypothecaire geldlening heeft afgesloten. Hij stuurt de consument daarop een factuur van €525,00 exclusief BTW (€635,25 inclusief BTW). De rekening bestaat onder meer uit de tijd voor het opstellen van de opdracht tot dienstverlening op (120 minuten), een telefoongesprek tussen hem en de consument (60 minuten), een analyse van de schadeverzekeringen (5 minuten) en een gesprek dat de adviseur heeft gevoerd ten behoeve van de autoverzekering van de consument (5 minuten). Ook is op de factuur het oriëntatiegesprek (120 minuten) vermeld.

Consument kan zich niet verenigen met de hoogte van de factuur. Hij stelt o.a. dat de tarieven van de adviseur onvoldoende transparant zijn, dat er geen uurtarief was overeengekomen en dat het telefoongesprek van 60 minuten niet heeft plaatsgevonden. Dit laatste kan hij onderbouwen met zijn administratie. Hij is bereid maximaal €250,00 te betalen en vordert kwijtschelding van het meerdere.

De adviseur voert aan dat de factuur in rekening is gebracht conform zijn algemene voorwaarden, die de consument heeft ontvangen; de factuur bedraagt de annuleringskosten.

Voor de Geschillencommissie staat vast dat de adviseur werkzaamheden heeft verricht voor consument, maar zij acht het gefactureerde bedrag naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar. “Van een redelijk bekwaam en redelijk handelend adviseur mag worden verwacht dat hij zijn cliënt zodanig informeert over de aard van het product en de risico’s van zijn of haar keuzes, dat de cliënt vóór het sluiten van een hypothecaire geldlening een weloverwogen beslissing kan nemen.”

En voor het nemen van een weloverwogen beslissing “is vereist dat transparantie is geboden en dus ook dat het voor consument duidelijk is welke kosten hij verschuldigd zal zijn”. In dit specifieke geval heeft de consument ermee ingestemd dat de kosten in een later stadium worden bepaald. Consument heeft echter ook gesteld dat als hij ermee bekend was dat de Adviseur €175,00 per uur in rekening zou brengen, hij nooit akkoord was gegaan.

De factuur(specificatie) is bovendien onvoldoende transparant, oordeelt de Commissie. Er staat een niet gevoerd telefoongesprek op, de gesprekken van 5 minuten staan er niet op, en het gratis oriëntatiegesprek staat ten onrechte wel vermeld. En twee uur voor het opstellen van een standaard overeenkomst tot dienstverlening vindt de Commissie geen redelijke termijn. De Commissie verlaagt de factuur naar €250,00 incl. BTW.

GEEN REACTIES