ABN AMRO profiteert van stijgende rente

ABN AMRO profiteert van stijgende rente

ABN AMRO heeft een sterk jaar achter de rug. De bank rapporteert een winst van € 1,87 miljard over heel 2022. Daarvan werd € 354 miljoen binnengehaald tijdens het laatste kwartaal, dankzij hogere rente en lage risicokosten.

Het rendement op het eigen vermogen bedraagt 8,7%; alle client units realiseerden betere resultaten. De onderliggende kosten lagen in Q4 2% lager dan in Q3; de kosten over heel 2023 bedragen naar verwachting nog wel zo’n € 5,3 miljard, doordat inflatie en hogere investeringen de impact van kostenbesparingsprogramma’s vertragen.

De bank profiteert van de stijgende rente, met netto rentebaten van € 1.564 mln over het vierde kwartaal en € 5.422 miljoen euro over heel 2022. De kredietvoorzieningen bedroegen in het vierde kwartaal nog € 32 miljoen.

ABN AMRO ervaart wel een sterke concurrentie op de hypotheekmarkt. Het marktaandeel van nieuwe productie in hypotheken springt op en neer van 15% in Q4 2021, 19% in Q3 2022 naar 16% in Q4 2022. Het momentum in het zakelijke kredietenboek is nog steeds positief, vooral in de ‘focussectoren’ digitalisering, mobiliteit en nieuwe energie.

‘Veel onzekerheid’

CEO Robert Swaak benadrukte de impact van nieuwe omstandigheden zoals de oorlog in Oekraïne, de stijgende energieprijzen en inflatie. “Samen met klimaatverandering en de nasleep van de pandemie zorgt dit voor veel onzekerheid.”

De Europese economie is veerkrachtiger dan verwacht, aldus Swaak. Toch gaat hij ervan uit dat de groei zal vertragen door de aanhoudend hogere energieprijzen en inflatieniveaus. “We zijn nog altijd voorzichtig wat betreft de gevolgen van de inflatie op de lange termijn. In Nederland zal de hoge rente de huizenmarkt onder druk blijven zetten, maar de impact van de inflatie wordt getemperd door de hogere spaargelden en de nog altijd zeer sterke arbeidsmarkt.”

Klanttevredenheid gedaald

De bank kampt wel met een lage klanttevredenheid en medewerkersbetrokkenheid. Dit zal o.a. te maken hebben met de voortdurende daling van het aantal vestigingen en de afname van het personeelsbestand met ruim 7% fte’s. “We moeten de klant- en medewerkerstevredenheid verbeteren”, luidde Swaaks korte toelichting. “Cultuur blijft mijn belangrijkste prioriteit, zodat we de uitvoering kunnen verbeteren. 2023 wordt een jaar van leveren terwijl we doorgaan met de transitie naar een persoonlijke bank in de digitale tijd.”

Om de uitvoering van deze transformatie te versnellen, gaat de bank een Chief Operating Officer benoemen, die verantwoordelijk wordt voor de operationele activiteiten.

De bank kondigde verder inkoop van eigen aandelen aan voor € 500 miljoen. Deze vervangt de in het tweede kwartaal aangekondigde toestemming voor voorwaardelijke inkoop van eigen aandelen.

Bron: ABN AMRO

GEEN REACTIES