Online tool voor slachtoffers van een verkeersongeval

Slachtofferhulp Nederland en Achmea hebben een online tool gelanceerd die hulp biedt aan mensen met licht letsel na een verkeersongeval: Schade in kaart. Deze tool brengt de hulp en vergoedingen in kaart toegespitst op iemands situatie. Een slachtoffer van een verkeersongeval heeft daarmee zelf de mogelijkheid te controleren waar hij recht op heeft.

Veel mensen die na een verkeersongeval licht letsel oplopen, regelen de materiele en letselschade direct met de verzekeraar. Zij willen graag snel duidelijkheid over welke hulp en vergoedingen zij mogen verwachten. Recent onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) geeft aanvullend inzicht. Verkeersslachtoffers die zelf hun schade regelen – dus zonder belangenbehartiger of juridische hulp –zijn tevredener over de afwikkeling, die bovendien sneller verloopt.

De tool geeft mensen gemakkelijk en stap voor stap inzicht in alle mogelijkheden voor hulp en vergoedingen die in hun situatie relevant zijn. Verder maakt de tool duidelijk hoe je in aanmerking komt voor hulp en vergoedingen. Het initiatief is gestart met het berekenen van het smartengeld voor mensen met licht letsel. Daarvoor heeft het Verbond van Verzekeraars onlangs een smartengeldcalculator ontwikkeld. Die zorgt voor snelheid, transparantie en gelijkheid in vergoedingen.

Onderzoekers van de VU hebben geholpen bij het maken van de Schade-in-kaart-tool en blijven betrokken. Dit moet ervoor zorgen dat deze optimaal werkt voor slachtoffers met lichte letselschade. Als tweede hulpmiddel brengen Slachtofferhulp Nederland en Achmea het proces in kaart waar mensen na een verkeersongeval mee te maken krijgen. Van het ongeval zelf tot en met het afronden van de vergoedingen. Door meer informatie over het proces te geven, hopen de initiatiefnemers dat mensen meer eigen regie ervaren en zo in staat zijn met vertrouwen hun schade af te wikkelen.

Bron: Slachtofferhulp Nederland en Achmea

GEEN REACTIES