ZZP’ers en aansprakelijkheid: bouwvakkers zijn het best verzekerd

ZZP'ers en aansprakelijkheid: bouwvakkers zijn het best verzekerd
© Pixabay

ZZP’ers in de bouw, zelfstandige specialisten bedrijfsbeheer en zelfstandige sociaal werkers verzekeren zich verhoudingsgewijs het vaakst tegen zakelijke aansprakelijkheidsrisico’s. Ruim eenderde van de aanvragen voor een zakelijke aansprakelijkheidsverzekering kwam van deze drie beroepsgroepen: ZZP’ers in de bouw 17,5 procent, specialisten bedrijfsbeheer 10,5 procent en sociaal werkers 7,6 procent. In deze beroepsgroepen stellen grotere opdrachtgevers doorgaans een aansprakelijkheidsverzekering verplicht.

Dit blijkt uit onderzoek van Aansprakelijkheidsverzekering ZZP, onderdeel van Lancyr Verzekeringen; waarbij 2.158 verzekeringsaanvragen uit 2017 van ZZP’ers werden onderzocht en gekoppeld aan CBS-data.

AVB vaakst aangevraagd
De meeste aanvragen (76 procent) voor een zakelijke aansprakelijkheidsverzekering betreffen een aanvraag voor een Aansprakelijkheidsverzekering bedrijven (AVB). Binnen de bouw (94 procent), bedrijfsbeheer (71 procent) en sociaal werk (76 procent) wordt die ook het vaakst aangevraagd.

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) vertegenwoordigt over alle onderzochte aanvragen slechts 16 procent. Binnen de bouw is dit percentage 5 procent, binnen bedrijfsbeheer 17 procent en binnen sociaal werk 5 procent. Zo’n 7 procent van de zzp’ers vroeg tot slot zowel een BAV als een AVB verzekering aan.

Juristen
Van alle beroepsgroepen hebben juristen het vaakst aan een BAV-verzekering: 56 procent. De AVB wordt onder juristen daarentegen significant minder vaak afgesloten (30 procent). Logisch, aangezien de financiële gevolgen van een aansprakelijkstelling – door bijvoorbeeld fout advies – bij deze beroepsgroep in het algemeen groter zijn dan die bij materiële schade aan andermans eigendommen of personen.

Opvallend vaker verzekerd
Kijkend naar de beroepsgroepen binnen de verzekeringsaanvragen, tegenover de verdeling van het aantal beroepsgroepen ten opzichte van het totaal aantal ZZP’ers in Nederland, is een verwachting te maken voor het aantal aanvragen per beroepsgroep. Als dit verwachte aantal aanvragen wordt vergeleken met het daadwerkelijke aantal aanvragen, valt op dat bepaalde beroepsgroepen sterk afwijken.

5 beroepsgroepen die zich vaker dan verwacht verzekeren voor aansprakelijkheid:

  • Sociaal werkers – 487% ten opzichte van de verwachting
  • Elektriciens en Elektronica Monteurs – 417% ten opzichte van de verwachting
  • Beveiligingswerkers – 336% ten opzichte van de verwachting
  • Vakspecialisten gezondheidszorg – 299% ten opzichte van de verwachting
  • Verzorgenden – 212% ten opzichte van de verwachting

5 beroepsgroepen die zich minder vaak dan verwacht verzekeren voor aansprakelijkheid:

  • Bestuurders voertuigen en bedienend personeel – 32% minder vaak dan de verwachting
  • Verzorging (waaronder kapsters) – 37% minder vaak dan de verwachting
  • Schoonmakers – 57% minder vaak dan de verwachting
  • Leiders kinderopvang – 72% minder vaak dan de verwachting
  • Voedselverwerkende beroepen –  84% minder vaak dan de verwachting

 

Bedrijfs- versus gezinsaansprakelijkheid
Voor ZZP’ers is het soms lastig om door de bomen het bos te zien. Dit wordt ook beaamd door de landelijke belangenbehartiger voor ZZP’ers: ZZP-Nederland. Veel ZZP’ers denken volgens de organisatie ten onrechte dat ze al verzekerd zijn voor bedrijfsaansprakelijkheid omdat ze al een WA-verzekering en een rechtsbijstandverzekering hebben voor hun gezin.

Bron: Lancyr

www.findinet.nl/newsletter/
Klik op de banner en ontvang de wekelijkse Nieuwsbrief van Findinet op proef.

 

GEEN REACTIES