Menselijke bedreigingen vormen in Nederland groter financieel risico dan overstromingen

Menselijke bedreigingen vormen in Nederland groter financieel risico dan overstromingen
© Pixabay

Overstromingen vormen de grootste bedreiging voor de Nederlandse economie. Desondanks brengen risico’s die veroorzaakt worden door mensen – zoals cybercriminaliteit of instorting van handel – een nog grotere financiële bedreiging voor Nederland: naar schatting gemiddeld $980 miljoen dollar.

Dit meldt verzekerings- en herverzekeringsmarkt Lloyd´s in de Lloyd’s City Risk Index. In dit onderzoek is, in samenwerking met Cambridge University, gekeken naar de impact van 22 bedreigingen op de geraamde economische output van 279 steden.

Uit de Index blijkt dat 279 steden over de hele wereld het risico lopen om jaarlijks gemiddeld $546.5 miljard aan economische output te verliezen aan in totaal 22 getraceerde bedreigingen. Het gaat om $320.1 miljard aan door mensen veroorzaakte risico´s en $226.4 miljard aan natuurrampen.

Nederland
Er staan 66 Europese steden in de Index. In Nederland zijn drie steden geanalyseerd: Rotterdam, Amsterdam en Den Haag. Met een totaal bbp van $239.56 miljard, lopen ze samen het risico om gemiddeld $1.85 miljard aan economische output te verliezen. Hiervan gaat het om $980 miljoen aan door mensen veroorzaakte risico´s en $870 miljoen aan natuurrampen.

Menselijke bedreigingen bedragen 53% van het Nederlandse bbp en zijn in opmars. Een financiële instorting van de markt wordt aangemerkt als de op één na grootste bedreiging voor de Nederlandse economie, waardoor gemiddeld $440 miljoen per jaar aan economische output in gevaar komt. Cyberaanvallen ($ 330 miljoen), epidemieën ($ 200 miljoen) en fluctuatie van grondstofprijzen ($ 120 miljoen) staan ook in de top 5 van duurste gevaren.

Klimaatverandering
Klimaatgerelateerde risico´s vormen een risico van $ 870 miljoen van het Nederlands bbp. Verwacht wordt dat dit bedrag hoger zal worden, wanneer extreme weersomstandigheden frequenter en ernstiger worden. Overstroming is de duurste dreiging voor de Nederlandse economie en staat voor $ 510 miljoen van het bbp risico.

Vele Europese steden worden blootgesteld aan paradoxale extremen in het klimaat. Over heel Europa zijn vries- en hittegolven goed voor $1,21 miljard; overstromingen en droogte leiden tot een gemiddeld verlies van $ 10,68 miljard per jaar. Beheer van water moet een prioriteit zijn voor stadsplanners, aldus Lloyd’s.

Veerkracht
Het opbouwen van veerkracht is een belangrijke prioriteit: De veerkracht van elke stad wordt door de Index opgesteld op basis van criteria als financiering voor hulpdiensten en verzekeringsniveaus. Als elke stad in de Index haar veerkracht zou verbeteren tot een hoger niveau, dan zou het Europese risico jaarlijks met $2.6 miljard afnemen.

De resultaten van de Index worden weergegeven in een interactief dashboard, waardoor de gebruiker de data kan bekijken op niveau van risico, regio, land of stad. Met behulp van deze gegevens kunnen beleidsmakers, bedrijven en verzekeraars kijken hoe zij een stad veerkrachtiger kunnen maken.

Bron: Lloyd’s

www.findinet.nl/newsletter/
Klik op de banner en ontvang de wekelijkse Nieuwsbrief van Findinet op proef.

GEEN REACTIES