Zwitserleven breidt aanbod uit met online sparen

De marktverdeling tussen de diverse merken binnen SNS Reaal wordt losgelaten nu de (collectieve) pensioenverzekeraar ook spaarproducten aanbiedt.

Bij de overname van AXA en Zwitserleven heeft binnen de SNS Reaal Groep een herschikking van producten plaatsgevonden. Zo werden de collectieve pensioenproducten van Reaal Leven overgeheveld naar Zwitserleven. Aan deze taakafbakening komt nu een einde. Wellicht maakt de groep zich klaar voor een opsplitsing, waarbij de labels in staat gesteld worden alvast een breder marktterrein te bestrijken?

In elk geval zet Zwitserleven een nieuwe koers uit met de introductie van drie spaarproducten voor particulieren, die alleen online kunnen worden geopend en beheerd. Zwitserleven Sparen biedt een concurrerende rente (voor internetsparen 1,8%, Maandsparen 1,9% en Depositosparen 3,3% (peildatum 22 juli).

“Er is in deze tijd een duidelijke behoefte aan eenvoudig te begrijpen spaarproducten. Met Zwitserleven Sparen willen wij dat iedereen kan sparen voor zijn financiële toekomst en zijn dromen kan realiseren’, aldus directievoorzitter Maarten Edixhoven van Zwitserleven.

Zwitserleven introduceert met Zwitserleven Sparen drie spaarvormen: Internetsparen, Maandsparen en Depositosparen. Klanten kunnen een Zwitserleven Internetspaarrekening openen en beheren via www.zwitserleven.nl/sparen. Zij hebben 24 uur per dag inzicht in het eigen spaarsaldo, persoonlijk contact en een rekentool om uit te rekenen welk bedrag nodig is om het beoogde droomdoel te halen. Bij minimaal 2500 euro inleg of bijstorten van 2500 euro (in 1 keer), doneert Zwitserleven 5 euro aan Nationaal Fonds Kinderhulp (NFK). Het NFK gebruikt dit geld om kinderwensen te vervullen. Zwitserleven Sparen wordt aangeboden via ZwitserlevenBank, een handelsnaam van SNS Bank.

Opvallend is dat 73 procent van Nederlanders ondanks de crisis de toekomst positief inziet en 81 procent droomt over de toekomst in tijden van crisis. Dit blijkt uit onderzoek van TNS NIPO dat in opdracht van Zwitserleven is uitgevoerd. Op korte termijn dromen Nederlanders vooral over reizen en een baan. Op de lange termijn gaan dromen over reizen en gezondheid. 72 procent van de Nederlanders denkt dat er geld nodig is om dromen waar te maken. 62 procent spaart hier ook daadwerkelijk voor. Uit het onderzoek blijkt ook dat Nederlanders een grote behoefte hebben om te sparen. 80 procent van de Nederlanders spaart en bijna zes op de tien doet dit bewust.

“Het aanbod van spaarproducten sluit mooi aan op het ZwitserlevenGevoel”, zegt Maarten Edixhoven. “Wij willen Nederland het ZwitserlevenGevoel geven. Dat doen we aan de ene kant door heel goed voor de tegoeden van onze pensioendeelnemers te zorgen. Maar aan de andere kant stimuleren we alle Nederlanders om nu vooruit te denken, zodat ze hun dromen in de toekomst kunnen laten uitkomen. Daar sparen mensen voor.”

Top 5 droomdoelen korte termijn (<5 jaar):

1. Reizen

2. Baan

3. Gezondheid

4. Kinderen + studie & school

GEEN REACTIES