Legal & General actief op het gebied van financiële educatie

Legal & General brengt een serie publieksuitingen uit die het intermediair kan gebruiken voor de financiële educatie van de consument.

Legal & General stelt in de komende maanden publieksuitingen beschikbaar die het intermediair op de eigen site kan gebruiken. De uitingen zijn ontwikkeld in overleg met het Nationaal Instituut voor budgetvoorlichting, Nibud.

Het gaat bij elke uiting om een kernachtige vraag over financiële feiten. Consumenten die op de vraag klikken, krijgen dan kort over het betreffende onderwerp de feitelijke informatie. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld het effect van de geldontwaarding op de koopkracht op langere termijn. Of over het noodzakelijk beschikbare kapitaal om de oudedag te financieren.

Uitingen zijn neutraal

In de uitingen wordt naast de feitelijke informatie alleen verwezen naar het Nibud. Op geen enkele wijze wordt verwezen naar Legal & General.

Financiële educatie wordt belangrijker

“Legal & General wil graag bijdragen aan de financiële educatie van de consument. Nibud doet op dit terrein belangrijk werk”. Aldus drs. Arno Dolders, algemeen directeur Legal & General. “Waar mogelijk willen wij dit werk graag steunen. Wij leven in een samenleving waarin de consument meer eigen verantwoordelijkheid krijgt voor een financieel veilig bestaan. Zowel bij calamiteiten als in de levensfase na het arbeidzame leven. Van consumenten wordt verwacht dat zij daar meer en meer zelf tijdig het initiatief toe nemen. Op dit moment moeten we helaas vaststellen dat veel consumenten zich niet bewust zijn van deze noodzaak. Door middel van branchebrede inspanning om de kennis van de consument over financiële aspecten van het leven te verbeteren, kunnen we die bewustwording verbeteren.

Het intermediair kan hierbij een belangrijke rol spelen. Daarbij zal ook blijken dat indien naarmate de consument beter de complexheid van veel financiële vraagstukken snapt men het advies van een onafhankelijk adviseur ook meer zal waarderen.”

Uitingen te vinden op http://adviseur.landg.nl/

De intermediair die interesse heeft om deze uitingen op de eigen site op te nemen, kan deze inzien via http://adviseur.landg.nl/. De uitingen kunnen daar ook gedownload worden.

GEEN REACTIES