Zorg blijft ook in module schade particulier

Zorgverzekeringen blijft onderdeel van module Schade Particulier. Daarnaast komt een aparte zorgmodule voor specialisten.

Het is dus niet zo dat de module zorgverzekeringen uit de schademodule verdwijnt, aldus Geert Hendrikx, lid van het College Deskundigheid Financiële Diensten.

In de toelichting op het vakbekwaamheidsdeel van het Bgfo zoals dat per 1 januari 2014 gaat gelden was die duidelijkheid er niet helemaal. In de eindtermen van de Herziening Wft-vakbekwaamheidsstructuur van het CDFD wordt wel bij de schademodule particulier consequent gesproken over “materiële schadeverzekeringen voor de particulieren, vermogensbeschermende schadeverzekeringen voor de particulieren, en zorg- en ongevallenverzekeringen voor de particulieren”.

Het handhaven van zorg in de schademodule met daarnaast een aparte zorgmodule voor de zorgspecialisten wordt de uitwerking zoals die nu door het CDFD wordt opgepakt, aldus Hendrikx. De consultatie vindt vermoedelijk in juli plaats.

GEEN REACTIES