Workshops en toolkit AOV advisering

Adfiz, AFM, Bureau D & O en AOV-verzekeraars Allianz, De Goudse, Klaverblad en Movir organiseren in november vier AOV-informatiebijeenkomsten voor het intermediair.

Thema van deze bijeenkomsten is: ‘Verbetering van de advieskwaliteit en de marktpositie van de financieel adviseur op het gebied van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen’. Deelnemers krijgen vooral praktische informatie en een toolkit om direct mee aan de slag te kunnen gaan.

 

Maatschappelijke zorg

Er zijn twee redenen waarom Adfiz, AFM, Bureau D & O en de AOV-verzekeraars nu de handen ineen slaan. Ten eerste is er maatschappelijke zorg ontstaan over het omvangrijke aantal ondernemers dat geen arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft. Daarnaast blijkt uit onderzoek van de AFM dat het advies over AOV-verzekeringen moet worden verbeterd.

Wettelijke adviesregels

Sprekers zijn onder anderen Enno Wiertsema van Adfiz, Jeroen Gevaert van de AFM, Jurjen Oosterbaan van Bureau D & O en Derkjan Niezing, Adfiz-lid en directeur CMC Assurantie&Advies. Zij gaan onder meer in op de positie van de ondernemer die arbeidsongeschikt raakt en de maatschappelijke druk om, wanneer het aantal onverzekerde ondernemers zo hoog blijft, te komen met een wettelijk verplichte AOV-verzekering. Ook zal worden ingegaan op de wettelijke adviesregels die gelden rond AOV, de mogelijkheden voor dienstverlening op maat en het efficiënt inrichten van het adviestraject.

 

 

Voor de deelnemers is een toolkit ontwikkeld, met onder meer modelbrieven, een door Adfiz ontwikkeld AOV-inventarisatieformulier en een zelftoetsing correct AOV-advies. Meer informatie over data, locaties en het programma is te vinden op de website, waar men zich ook kan aanmelden:

http://www.onderzoek.deno.nl/cust/aovronde/index.php?v=D15O09.

Bron: Adfiz, AFM, Bureau D & O

GEEN REACTIES