Woekerpolis check biedt slechts ruw beeld

In de uitzending van 22 januari maakte VARA Kassa reclame voor de Woekerpolis check van Independer. Het Verbond waarschuwt dat de rekentool slechts een ruw beeld geeft.

Het Verbond van Verzekeraars stelt in een persstatement dat de in Kassa! gepresenteerde rekentool voor beleggingsverzekeringen "slechts een ruw beeld kan geven van de vraag of een klant voordeel kan hebben bij wijziging of het oversluiten van zijn polis. Voor een goede vergelijking is echter meer nodig. Er wordt met zaken als bijvoorbeeld fiscaliteit, garantie-uitkering, koppeling aan de hypotheek, premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid en actuele medische omstandigheden geen rekening gehouden in de berekeningen."

Verscheidene verzekeraars hebben aan de ontwikkeling van deze tool een bijdrage geleverd. "Het is wel belangrijk voor consumenten", aldus het Verbond "om zich te realiseren dat de rekentool deze beperkingen heeft, en er dus geen sprake is van een reële vergelijking. In het geval de klant de polis wil aanpassen of kiest voor een ander product, zullen verzekeraars hieraan meewerken. Van belang is altijd om eerst een goed advies in te winnen."

Het Verbond vervolgt: "In de akkoorden met consumentenstichtingen zijn niet alleen afspraken gemaakt over verlaging van kostenniveaus, maar zijn ook bepalingen overeengekomen over bijzondere situaties en mogelijkheden om de polis aan te passen. Voorbeelden daarvan zijn de optie eenmalig gratis te switchen naar een ander fonds of het aanpassen van de hoogte van de risicoverzekering in de polis. Via de door het Verbond geïnitieerde website www.meerovercompensatieregelingen.nl verstrekt de sector informatie over de compensatieakkoorden, maar ook over mogelijkheden om de polis aan te passen of om te zetten. De akkoorden veranderen uiteraard niets aan eventueel geleden beleggingsverliezen; die kunnen dus pijn blijven doen."

GEEN REACTIES