Wil Post: 33 jaar na Boon van Loon

In pensioendialoog kunnen we kiezen. Mijn keuze is een lagere premie voor de periode dat er kleine kinderen zijn.

Gisteren, 33 jaar geleden studeerde ik aan de Universiteit van Amsterdam, rechtsgeleerdheid.

Er heerste die dag een enorme spanning en onrust. Bij elk college werd gesproken over de uitspraak van de Hoge Raad in de zaak Boon van Loon. Het was een echtscheidingsprocedure met grote financiële en emotionele gevolgen. De helft van het pensioen moest naar de partner en was niet meer "verknocht” aan degene die de arbeid had verricht. Net als de auto, het huis en overig vermogen werd het gezien als bezit, waar allebei de partners aan hadden bijgedragen. De man in deze procedure raakte de helft van een flink vermogen kwijt.

Deze verdeling duurde ongeveer 10 jaar tot 1 mei 1995, daarna werd het voor de ex-partner nog gunstiger om te scheiden. Bij een echtscheiding gaat op dit moment het volledig opgebouwde nabestaandenpensioen naar de ex-partner èn de helft van het ouderdomspensioen. Meer dan de helft van het pensioenvermogen dus.

Pensioenwetgeving gaat veranderen en we kunnen nu bepalen hoe. In de nationale pensioendialoog kunnen we kiezen. Mijn keuze is een lagere premie voor de periode dat er kleine kinderen zijn. Toen mijn kinderen geboren waren ging mijn inkomen omlaag, omdat ik vier dagen ging werken. Mijn kosten werden daarentegen hoger, mijn oppas betaalde ik een goed salaris.

Sommige mannen willen gecompenseerd worden, omdat pensioen gemaximeerd wordt tot een salaris van € 100.000. Ze zeggen het zielig te vinden voor hun echtgenote als ze weduwe wordt. Ik waarschuw, met een hoog inkomen loop je een groter risico op echtscheiding. Bij relatieproblemen, maar ook bij een reorganisatie zijn werknemers dood meer waard dan levend. De bonus voor een partner bij overlijden moet worden afgeschaft. Mannen plegen twee keer vaker zelfmoord dan vrouwen en maar liefst 90% van alle nabestaandenpensioenen gaat naar vrouwen. Een jong gezin helpen is veel beter dan de bonus op een overlijden in stand houden.

Wil Post,

Jurist met ervaring bij politie en financiële instellingen en oprichter Pensioendroom.

De column is te vinden op williepost.blogspot.nl, waar zij ook een oproep doet mee te bouwen aan haar pensioendroom.

GEEN REACTIES