Overzicht AOW-inbouwbedragen en AOW-franchises

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) van de Belastingdienst heeft de bedragen voor 2015 (en voorgaande jaren) gepubliceerd.

De AOW-uitkeringen zijn in 2015:

  • Enkelvoudig gehuwd € 9.482
  • Gehuwd met maximale toeslag € 18.963
  • Ongehuwd € 13.867

AOW-franchises

De AOW-franchises voor middelloonregelingen voor 2015 zijn berekend door de AOW-uitkering te vermenigvuldigen met de factor 100/75.

De AOW-franchises voor eindloonregelingen voor 2015 zijn berekend door de AOW-uitkering te vermenigvuldigen met de factor 100/66,28.

De franchisebedragen zijn afgestemd op een in 40 jaar op te bouwen ‘vol’ ouderdomspensioen van 75% van het gemiddelde pensioengevend loon.

Bij toepassing van deze franchisebedragen in een pensioenregeling wordt voor de jaarlijkse pensioenopbouw ten minste rekening gehouden met het voor het toetsen van de fiscale maxima in aanmerking te nemen evenredige gedeelte van de AOW-uitkering.

Middelloon:

Enkelvoudig gehuwd € 12.642

Gehuwd met maximale toeslag € 25.284

Ongehuwd € 18.489

Eindloon:

Enkelvoudig gehuwd € 14.305

Gehuwd met maximale toeslag € 28.610

Ongehuwd € 20.921

Uitvoeringsbesluit Wet LB (UBLB)

Indien bij een middelloonstelsel van artikel 18a van de wet een bij de toepassing percentage per dienstjaar wordt toegepast van niet meer dan 1,701% bedraagt het AOW-bedrag 75% van € 10.095 en bij een percentage van meer dan 1,701%, maar niet meer dan 1,788% € 11.395.

Indien bij een eindloonstelsel van artikel 18a van de wet een bij de toepassing percentage per dienstjaar wordt toegepast van niet meer dan 1,483% bedraagt het AOW-bedrag 66,28% van € 11.424 en bij een percentage van meer dan 1,483%, maar niet meer dan 1,570% € 12.894.

Voor de genoemde AOW-bedragen van artikel 10aa UBLB voor 2015 geldt nog wel het voorbehoud van de beoordeling van de wijziging van artikel 10aa van het UBLB per 1 januari 2015 door de Raad van State.

Zie voor de volledige lijst met vorige jaren de website van CAP

GEEN REACTIES