Wijziging Wet Bpf gaat Pensioenfederatie niet ver genoeg

Als een werkgever aanvullende regelingen heeft lopen bij een uitvoeringsbedrijf, zouden vragen hierover beantwoord moeten mogen worden. Ook indien het contact primair tot doel heeft om het over de pensioenregeling te hebben.

De Pensioenfederatie reageert op de brief van minister Kamp waarin hij de wijzigingen in de Wet Bpf 2000 verduidelijkt .

De wetsartikelen waar het om gaat beogen een level playing field aan te brengen tussen pensioenfondsen, inclusief hun uitvoeringsbedrijven en verzekeraars. Met name probeert de wet tegen te gaan dat pensioenfondsen de gegevens die zij van hun deelnemers hebben, kunnen gebruiken voor het aanbieden van derde pijlerproducten. Pensioenfondsen hebben door de jaren heen de neiging om de wettelijke grenzen te zoeken en waar mogelijk te overschrijden. Ook nu probeert het position paper van de Pensioenfederatie de nieuwe grenzen op te rekken.

“Het is begrijpelijk dat gecommuniceerd dient te worden uit naam van het pensioenfonds. Wat de Pensioenfederatie betreft is dit de wenselijke situatie:er moet op briefpapier van het fonds worden gecommuniceerd en er moet ondertekend worden namens het fonds. Dit neemt niet weg dat er vermeld zou mogen worden aan welk bedrijf de uitvoering is uitbesteed. Dit dient te gebeuren zonder dat gebruik wordt gemaakt van het logo van dat bedrijf en zonder verdere informatie over dat bedrijf.”

GEEN REACTIES