Risicotarieven DL Persoonlijk Pensioen Plan verlaagd

Delta Lloyd hanteert nieuwe risicotarieven voor het Persoonlijk Pensioen Plan collectief. Deze zijn gebaseerd op de nieuwste sterftetafels.

Het tarief voor overlijdensrisico wordt naar beneden bijgesteld, omdat de steftekansen minder groot zijn. De tarieven worden hierdoor gemiddeld 17% lager.

De tariefsverbetering geldt voor nieuwe contracten en contractsverlengingen. Bestaande offertes worden vanaf heden tegen de nieuwe tarieven herrekend. Persoonlijk Pensioen Plan

Het Persoonlijk Pensioen Plan is een pensioenregeling op basis van beschikbare premie. De premie wordt belegd. Op pensioendatum krijgt de werknemer een kapitaal uitgekeerd waarmee pensioenuitkeringen worden aangekocht. Het risico van een te lage pensioenopbouw, dat bij de werknemer ligt, wordt aanzienlijk ingeperkt door het gebruik van de Pensioenstabilisator binnen de Delta Lloyd Lifecycles. Hiermee wordt het renterisico ingeperkt.

GEEN REACTIES