‘CDFD-voorstel leidt tot productgedreven advisering’

NIBE-SVV: De invulling van de modulaire structuur van het vakbekwaamheidsbouwwerk zet productgedreven verkoop voorop.

“De door u voorgestelde structuur is naar onze mening een sterke verbetering in vergelijking met de door de minister eerder in mei 2011 voorgestelde structuur voor een nieuw opleidingsgebouw. Wij menen dat met deze modulaire structuur de markt beter uit de voeten kan”, reageert Dik van Velzen van NIBE-SVV op het consultatiedocument van het CDFD.

De kritiekpunten die hij daarna formuleert raken echter essentiële onderdelen van de voorgestelde modules.

“De door u gehanteerde modulaire structuur kiest volop voor een integrale klantbenadering. Dat juichen wij van harte toe. Tegelijkertijd worden bij de invulling van de modulaire structuur juist enkele keuzes gemaakt die wel de productgedreven verkoop voorop zetten. Dat vinden wij dan weer jammer.”

Concreet gaat het om onder meer de volgende punten:

Ook diploma voor informerend verkopen

In de modulestructuur wordt ervan uitgegaan dat de diplomaplicht gaat gelden diegenen die adviseren in de zin van de Wft. “Dat betekent dat de diplomaplicht niet gaat gelden voor degenen die producten aan de klant verkopen door middel van informatieverstrekking, aangevuld met een aanbod. Omdat informatie ook mondeling gegeven kan worden aan een klant en kan worden aangevuld met het inwinnen van informatie bij de klant om een gepast ‘aanbod’ te kunnen doen, is het mogelijk om productgedreven klantgesprekken te voeren, waarbij het verschil met adviserend verkopen flinterdun is. Wij stellen u voor de diplomaplicht te koppelen aan zowel het geven van advies als aan het geven van informatie in persoonlijke verkoopcontacten met de klant.”

Opstal- en inboedel niet koppelen aan hypotheekadvies

“De vraag of iemand een inboedelverzekering nodig heeft, is niet gekoppeld aan het bezit van een eigen woning of een hypotheek. Een opstalverzekering is wel gekoppeld aan een eigen woning, maar verreweg de meeste hypotheken orden gesloten door consumenten die geen starter zijn op de woningmarkt en dus al een dergelijke verzekering hebben.

Vanuit het oogpunt van integrale klantbenadering lijkt het ons daarom niet voor de hand liggen om deze twee vormen van schadeverzekering aan de module hypotheekadvies te koppelen. De nazorgplicht lijkt ons meer op zijn plaats bij de schadeverzekeringsadviseur. Dit mede omdat inboedel- en opstalverzekeringen op een andere wijze nazorg vragen dan hypotheken. Het rangschikken van deze verzekeringen onder de module hypotheekadviseur bewerkstelligt daarmee een productgedreven gelegenheidsverkoop c.q. niet-noodzakelijke oversluitadviezen.”

Aparte kwalificaties inkomen en zorg

“Wij pleiten voor een aparte kwalificatie voor inkomensverzekeringsadviseur. Naar ons idee hoeft u hiervoor aan de modulestructuur niets te wijzigen, maar alleen een aparte kwalificatie toe te voegen, opgebouwd uit Basis en Inkomen. Ook pleiten wij voor een aparte beroepskwalificatie Zorgverzekeringen. Inmiddels kent de markt méér especialiseerde

zorgverzekeringsadviseurs dan consumptief-kredietadviseurs. Bovendien geldt voor deze gespecialiseerde doelgroep geen praktisch alternatief: een beroepskwalificatie Schadeverzekeringen is veel te uitgebreid.”

Geen splitsing vakbekwaamheid schadeverzekering

“In uw modulestructuur benoemt u 2 modules voor schadeverzekeringen: één voor particuliere en kleinzakelijke schadeverzekeringen en één voor schadeverzekeringen voor het middenbedrijf. Deze splitsing lijkt ons om meerdere redenen niet gewenst. Juist op het gebied van schadeverzekeringen zijn geen misstanden op het gebied van vakbekwaamheid geconstateerd. Wij hebben al eerder bepleit dat dit op zich aanleiding kan zijn deze vakbekwaamheidseis niet omvangrijker te laten zijn dan waartoe Europese richtlijnen verplichten. Juist op het gebied van de zakelijke markt is advisering in schadeverzekeringen in toenemende mate een specialisme. Een specialisme overigens waarin de markt zichzelf prima regelt, zonder misstanden. Om dan juist aan advisering van dit zwaardere schadesegment verplicht de modules inkomen en vermogensopbouw te koppelen belast u de gespecialiseerde schadeadviseur nodeloos.”

GEEN REACTIES