Wet algemeen pensioenfonds 21/22 december in Eerste Kamer

© Eerste Kamer

De commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) stelt voor op 8 december 2015 inbreng te leveren voor het (gezamenlijk) verslag. Onder voorbehoud van tijdige afronding van de schriftelijke behandeling, stelt de commissie voor beide wetsvoorstellen (Novelle Wet algemeen pensioenfonds & Wet algemeen pensioenfonds) op 21 en/of 22 december 2015 plenair te behandelen.

GEEN REACTIES