Algemeen Pensioenfonds (APF) ook toegankelijk voor verplichtgestelde Bpf’s

© Ministerie van SZW

Verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen kunnen vanaf 2017 toch deelnemen aan een APF. Dit meldt staatssecretaris Klijnsma van SZW aan de Tweede Kamer.

Pensioenregeling

Klijnsma geeft aan dat deelneming aan het APF mogelijk is, wanneer het APF de uitvoerder wordt van de verplichtgestelde pensioenregeling voor een bedrijfstak (en dus niet voor een specifiek verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds). Op deze manier blijft de verplichtstelling juridisch houdbaar en treedt geen onrechtmatige marktverstoring op.

Wetsvoorstel

Klijnsma wil hiervoor een wetsvoorstel indienen, dat op 1 januari 2017 in werking zou moeten treden. In het wetsvoorstel wil de staatssecretaris een aantal waarborgen regelen. Zo moet worden geregeld dat een verplichtgestelde bedrijfstakpensioenregeling collectief wordt ondergebracht bij één APF of een eventuele andere pensioenuitvoerder. Een andere waarborg is dat het mogelijk moet zijn om te kunnen vertrekken bij een APF. Om het wetsvoorstel mogelijk te maken moet verder de Wet verplichte deelneming in een Bedrijfstakpensioenfonds 2000, worden gewijzigd.

Amendement

Een eerder voorstel om verplichtgestelde bfp’s te laten deelnemen aan een APF (het zogeheten amendement Lodders/Vermeij) haalde het eerder dit jaar vanwege juridische bezwaren niet. Dit voorstel ging uit van deelneming van verschillende bpf’s aan een APF op basis van ringfencing.

Foto: https://www.rijksoverheid.nl/

 

GEEN REACTIES