Werkgevers vinden traditionele pensioensysteem niet meer vanzelfsprekend

41% van de financieel directeuren en zelfs 51% van de HR managers geeft aan open te staan voor alternatieve pensioenvormen

De traditionele pensioenregeling, waarbij geld wordt opgepot voor de oude dag, is niet langer vanzelfsprekend; het pensioen anno 2013 moet meer keuzevrijheid en aanwendingsmogelijkheden krijgen. Zo geeft 41% van de financieel directeuren en zelfs 51% van de HR managers aan open te staan voor alternatieve pensioenvormen zoals het aanbieden van zorg- en woondiensten, opname voor aflossing hypotheek én opname voor grote zorguitgaven na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van werknemers.

Dit blijkt uit het Thought Leadership Pensioenonderzoek van PwC uitgevoerd in opdracht van Nationale-Nederlanden.

Financieel directeuren, HR-managers en vertegenwoordigers van ondernemingsraden van ruim vijftig (grote) organisaties uit het Nederlandse bedrijfsleven hebben deelgenomen aan het onderzoek

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat pensioenpremies gelijkmatiger verdeeld kunnen worden tussen werkgever en werknemer; stijgende pensioenlasten kunnen in toenemende mate samen worden gedragen. Opvallend hierbij is dat ook OR-vertegenwoordigers positief zijn over een evenwichtiger verdeling van de pensioenlasten (51%-49%). Momenteel is deze verdeling meestal tweederde/eenderde, waarbij de werkgever het grootste deel voor haar rekening neemt

Het onderzoek van Nationale-Nederlanden bevestigt ook een aantal bestaande inzichten. Ondervraagden geven aan dat de pensioenkosten het plafond hebben bereikt. In sommige branches blijkt dat de huidige pensioenkosten het wenselijke maximum al hebben overschreden. De minder dure arbeidsvoorwaarde Opleiding wordt door respondenten vaak hoger gewaardeerd dan het pensioen. In de huidige crisis lijkt opleiding van personeel aan belang te hebben gewonnen

Polarisatie

Nationale-Nederlanden herkent in de resultaten de polarisatie in pensioenland. De diverse stakeholders hebben niet altijd dezelfde inzichten wat niet bijdraagt aan snelle pensioenontwikkelingen. Ongeveer 80% van de ondervraagde financieel- en HR-managers geeft aan graag de pensioenregelingen aan te passen. Daarentegen geeft slechts 41% van de ondernemingsraden aan de pensioenregeling te willen wijzigen. Werkgevers willen een volgende stap nemen, maar de werknemer heeft nog meer tijd nodig. Werknemers willen het risico van de pensioenopbouw niet dragen, maar staan positiever tegenover een gelijkmatige verdeling van de rekening.

GEEN REACTIES