Pensioencommunicatie: werkgever én uitvoerder samen verantwoordelijk

StAR: het kennisniveau van werkgevers schiet in veel gevallen tekort om zijn taken op het gebied van de pensioencommunicatie goed te kunnen verrichten.

Alleen door een goede samenwerking tussen pensioenuitvoerder en werkgever kan deze situatie worden verbeterd. De Stichting van de Arbeid zal hierover voor de zomer nadere aanbevelingen doen. Dit schrijft de StAR in een advies aan staatssecretaris Klijnsma (SZW).

“Een aanbeveling van de Stichting van de Arbeid waarin werkgevers en pensioenuitvoerders worden opgeroepen om hun gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor een effectieve pensioencommunicatie met werknemers meer expliciet vorm en inhoud te geven, kan een stimulerende werking hebben. De Stichting van de Arbeid zal een brief met een zodanige aanbeveling richten aan de centrale organisaties van werkgevers en werknemers, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars. Daarbij wil de Stichting enkele best practices voegen en concrete voorstellen doen zoals het opstellen van een werkgeversstartbrief waarin naast een uiteenzetting van de hoofdlijnen van de pensioenregeling de mogelijkheden voor flexibilisering worden aangegeven en een

checklist ‘life events’.”

“Naast werkgevers die gedegen informatie verstrekken, blijken er ook werkgevers en HR-functionarissen te zijn die vrees hebben om werknemers te informeren over de pensioenregeling omdat men zelf onvoldoende van de pensioenregeling weet. De angst om verkeerde of onvolledige informatie te geven en daar vervolgens aansprakelijk voor te zijn, kan eveneens een rol spelen bij die terughoudendheid. Ook zijn er werkgevers die denken dat deze taak is overgeheveld naar de pensioenuitvoerder en dus bij pensioenvragen van werknemers meteen doorverwijzen. Een initiatief om te komen tot een gezamenlijke aanpak van de pensioencommunicatie tussen pensioenuitvoerder en werkgever, rekening houdend met de mogelijkheden en de situaties die in het geding zijn, kan ertoe leiden dat tekortkomingen in het kennisniveau worden aangevuld. De pensioenuitvoerder kan de werkgever hierbij

behulpzaam zijn door specifiek voorlichting over de pensioenregeling te geven aan de werkgever.”

GEEN REACTIES