Wens om zelf invloed te hebben op pensioen wordt groter

De helft van de pensioendeelnemers zal zich meer betrokken voelen bij het eigen pensioen als zelf beschikt kan worden over het opgebouwde

pensioengeld.

Drie op de tien zouden zich naar eigen zeggen dan ook meer verantwoordelijk voor hun eigen pensioen voelen.

Een derde is van mening dat mensen zelf moeten beschikken over het door hun ingelegde geld om hier naar eigen inzicht mee om te gaan.

Nog eens een derde vindt het goed dat pensioenfondsen/-verzekeraars het geld beheren, maar vindt dat je wel zelf een fonds/verzekeraar zou moeten kunnen kiezen.

Dit blijkt uit het onderzoek ‘Meer grip op pensioen’ – publieksmonitor pensioen – dat Wijzer in geldzaken heeft laten uitvoeren in het kader van de Pensioen3Daagse 2012.

De helft van de Nederlanders heeft nog nooit nagedacht over de inkomsten en uitgaven na pensionering. Naarmate men ouder wordt, gaat men zich meer in de situatie verdiepen. Drie op de tien ondervraagden leggen geld opzij voor na pensionering. Sparen is het meest populair als aanvulling op het pensioen. Een kleinere groep mensen denkt na over het omlaag brengen van de uitgaven. Bijvoorbeeld door het afbetalen van de hypotheek.

GEEN REACTIES