Weer boete voor flitskredietaanbieder: Ferratum/Saldodipje

De AFM maakt korte metten met flitskredietaanbieders: na de miljoenenboete voor Betaaldag nu 3 ton boete voor Ferratum/Saldodipje.

De AFM heeft op 18 november 2013 een bestuurlijke boete van €300.000 opgelegd aan Ferratum Netherlands B.V. De boete is opgelegd, omdat Ferratum van 25 mei 2011 tot en met 11 december 2012 flitskrediet heeft aangeboden zonder te beschikken over de daartoe benodigde vergunning.

Consumenten konden via de websites www.ferratum.nl en www.saldodipje.nl van Ferratum snel geld lenen tegen hoge kosten. Ferratum adverteerde dat er geen kosten voor het krediet in rekening werden gebracht. In werkelijkheid moesten consumenten wel degelijk hoge kosten betalen.

Garantie en aanmaningskosten

Om voor krediet in aanmerking te komen, stelde Ferratum namelijk een garantstelling verplicht. Alleen als de consument koos voor een betaalde garantstelling van Global Guarantee, een aan Ferratum gelieerde partij, kon hij snel en gemakkelijk over krediet beschikken. De kosten bedroegen bij een krediet van €100 voor 15 dagen €19 en omgerekend is dat € 462,33 op jaarbasis (relatief gezien € 462,33%). Verder werden er hoge aanmaningskosten in rekening gebracht, wanneer iemand zijn krediet niet tijdig terugbetaalde.

De AFM: “Het gaat om een ernstige overtreding. Met het aanbieden van de kortlopende kredieten heeft Ferratum forse bedragen verdiend. Ferratum heeft doelbewust geprobeerd om de wet- en regelgeving ter bescherming van de consument te omzeilen, waardoor ze de consument hoge kosten in rekening kon blijven brengen.

Daar komt nog bij dat Ferratum heeft geprofiteerd van een groep kwetsbare consumenten die niet op reguliere wijze, bijvoorbeeld door roodstand op de betaalrekening of door gebruik te maken van een credit card, aan een gunstigere lening kon komen. Hierbij bestond het risico dat deze consumenten steeds dieper in de schulden kwamen.”

GEEN REACTIES