Wateruitstroom door opzettelijk aansteker bij sprinkler te houden is ╚onvoorzien’

Is sprake van schade veroorzaakt door het onvoorzien stromen van water als iemand in een café zijn aansteker ontsteekt en die die vlakbij een sprinkler houdt waardoor die afgaat? Nee, zegt de verzekeraar, er is hier geen sprake van een gedekt evenement. De schade is immers niet veroorzaakt door plotselinge defecten aan het verzekerde object, maar is het voorzienbaar gevolg van menselijk falen.

Verzekerde vindt dit een te beperkte uitleg van de polisvoorwaarde. Het is immers wel onvoorzien dat een gast de brandende aansteker dicht bij de sprinkler houdt. Daarbij komt dat de verzekeraar deze verzekering op de website aanprijst met de woorden dat een horecaondernemer rustig kan gaan slapen omdat hij deze polis afgesloten en er dus niets kan gebeuren. Dat strookt niet met de stelling dat onbedoeld uitstromen van een sprinkler niet verzekerd is.

Het hof is het met verzekerde eens.

Al in 2000 heeft de Raad van Toezicht Verzekeringen aangegeven dat verzekerden de beperkte strekking van de dekkingsclausule niet altijd onderkennen, en deze aldus begrijpen dat tevens als onvoorzien in de zin van de polisvoorwaarden moet worden beschouwd, schade veroorzaakt door menselijke fouten waarmee verzekerden in redelijkheid niet hebben gerekend.
De Raad heeft verzekeraars in overweging gegeven de dekkingsclausules nader toe te lichten door bijvoorbeeld verzekerden uitdrukkelijk er op te wijzen welke waterschade is gedekt, namelijk alleen schade door plotselinge defecten aan het verzekerde object en niet schade die het voorzienbaar gevolg is van menselijk falen. Het hof oordeelt dat die nadere toelichting ontbreekt en dat de website juist grond geeft om van een ruimte interpretatie uit te gaan.

Dit betekent, aldus het hof, dat een redelijke uitleg van de hier in geschil zijnde dekkingsbepaling inhoudt dat de door de expert genoemde schadeoorzaak moet worden aangemerkt als "water (?) onvoorzien gestroomd uit de (?) sprinklerinstallatie" als bedoeld in de polis. De stelling dat voor polisdekking sprake moet zijn van een defect in de sprinklerinstallatie gaat dus niet op.

Het volledige vonnis

GEEN REACTIES