Hypotheekshop: verzekeraars en regiepartijen verliezen marktaandeel

Hypotheekshop: verzekeraars en regiepartijen verliezen marktaandeel
© nattanan23, Pixabay

Door de gestegen rente kiezen hypotheekaanvragers steeds vaker voor een rentevaste periode van 10 jaar, in plaats van voorheen 20 of 30 jaar. Deze termijn is moeilijk te financieren voor verzekeraars en regiepartijen, die dan ook terrein verliezen aan banken.

Dit meldt de Hypotheekshop in een update. Sinds 2014, aan het einde van de kredietcrisis, hebben meer dan 20 nieuwe hypotheekverstrekkers de Nederlandse markt betreden. Het merendeel van deze nieuwkomers betreft regiepartijen die investeringen van (buitenlandse) verzekeraars en pensioenfondsen in hypotheken beheren.

MUNT Hypotheken is een van de bekendste. Recentelijk zijn er ook banken toegetreden, zoals ASN Bank en de online banken Bunq en N26 onder de naam Neo Hypotheken.

Grote rentestijging

Door de grote rentestijging in 2022 neigen de meeste consumenten nu naar een rentevaste periode van 10 jaar in plaats van 20 of 30 jaar. Deze middellange termijn sluit beter aan bij banken, die hun hypotheken financieren met spaargeld, dan bij verzekeraars en pensioenfondsen die investeren voor de langere termijn.

Het resultaat is een dalend marktaandeel voor verzekeraars en regiepartijen ten gunste van banken. Sommige regiepartijen hebben zelfs moeite om voldoende financiering te vinden.

Vorig jaar kondigde IQWoon al aan geen nieuwe klanten meer aan te nemen, en onlangs heeft Hypotrust Woon Bewust ook aangegeven te stoppen, zegt de Hypotheekshop. Vanaf 7 maart is de Woon Bewust Hypotheek niet langer beschikbaar voor nieuwe klanten, alhoewel het voor bestaande klanten mogelijk blijft om aanvragen te doen voor onderhandse verhogingen of de meeneemregeling.

Verlaging rente verwacht

Vraag is natuurlijk hoe lang deze situatie duurt. In hetzelfde bericht meldt Hypotheekshop dat beleggers verwachten dat de Europese Centrale Bank (ECB) de beleidsrente in mei of juni zal verlagen. Bekendmakingen na de meest recente vergadering van de ECB vorige week, leidden al tot een daling van de rente op de kapitaalmarkt: geldverstrekkers zagen af van verdere renteverhogingen. En voor de komende week zijn er meerdere verlagingen van de hypotheekrente aangekondigd.

Energielabel C de norm

Andere opvallende ontwikkelingen die de Hypotheekshop signaleert is dat Energielabel C steeds meer de norm voor geldverstrekkers lijkt te worden. Met de nieuwe Nibud-normen kan een extra leenbedrag voor verduurzaming worden meegefinancierd. Ook aanbieders ontwikkelen steeds meer middelen om kopers (en zittende eigenaren) aan te zetten tot actie: bijvoorbeeld met rentekortingen en speciale verduurzamingsdepots.

Er zijn inmiddels financiers, zoals BijBouwe en Allianz, die uitsluitend nog woningen financieren die minimaal een energielabel C hebben, of waarvan de eigenaren een duidelijk plan hebben om van een lager label naar minimaal C te verbeteren.

Uitsluiting dreigt

Dit beleid om de verduurzaming van de woningvoorraad te stimuleren, en het bewustzijn om te investeren in duurzaamheid onder huiseigenaren te verhogen, is op zich goed. Het houdt echter het risico in dat bepaalde groepen uitgesloten kunnen worden, wanneer alleen de kwaliteit van de eigen portefeuille van een aanbieder voorop staat.

Verbeterplan

Dit jaar koopt tot nu toe 70% van de starters en 75% van de doorstromers (cijfers HDN) een woning die al minstens energielabel C heeft bij aankoop. De rest heeft een lager label, of er is geen label bekend. Ruim 30% van de kopers van een woning met energielabel D tot en met G stelt bij aankoop een verbeterplan op (bijvoorbeeld van label G naar D), al kan dit percentage in werkelijkheid hoger zijn omdat verduurzamingsmaatregelen niet in alle gevallen geregistreerd worden.

Verduurzaming bij appartementen is zoals bekend complexer. Het zijn vooral twintigers en 55-plussers die appartementen kopen, waarbij de oudere eigenaren vaak woningen van betere kwaliteit kunnen kopen dan jongere.

Bron: Hypotheekshop

GEEN REACTIES