Vraag naar hypotheken zal nog verder afnemen

Banken melden regelmatig verandering in de voorwaarden voor woninghypotheken zoals vergroting van de marge, hogere onderpandsбeisen en aanscherping van de Ltv-ratio.

Nederlandse banken verwachten in het tweede kwartaal van 2012 een daling van de vraag naar leningen, vooral bij woninghypotheken en bedrijfs¬kredieten. Dit blijkt uit de driemaandelijkse Bank Lending Survey van de ECB. Ongeveer een derde deel van de Nederlandse banken die aan de ECB survey meedoet voorziet een teruglopende kredietvraag, terwijl de overige Nederlandse banken aangeven geen wezenlijke veranderingen te verwachten. De inschatting van de Nederlandse banken voor het tweede kwartaal volgt op een daling in hun kredietverlening in het eerste kwartaal van 2012.

Een deel van de Nederlandse banken (33%) gaf in de enquête aan dat zij hun acceptatie¬criteria voor woninghypotheken in het eerste kwartaal van 2012 hebben aangescherpt, terwijl een meerder¬heid de bestaande criteria handhaafde. Deze uitkomst volgt na een kwartaal waarin de leencriteria niet waren verscherpt.

Als één van de meest genoemde oorzaken voor aanscherping van de acceptatiecriteria voor woninghypotheken wordt door de Nederlandse banken de vooruit¬zichten op de woningmarkt genoemd.
Daarnaast wordt regelmatig melding gemaakt van verandering in de voorwaarden voor woninghypotheken zoals vergroting van de marge, hogere onderpands¬vereisten en aanscherping van de Loan-To-Value ratio. Tegelijker¬tijd waren factoren als vermogenskosten en balansrestricties geen aanleiding om de criteria voor woninghypotheken aan te scherpen. De banken verwachten een verdere verscherping van de goedkeuringscriteria voor woning¬hypotheken, maar zien wel een afvlakkende trend.

Door de meeste banken wordt in de survey gemeld dat de waargenomen vraag naar leningen voor woningfinanciering verder afnam. Ook voor het huidige tweede kwartaal verwacht een aantal banken dat dit zo zal zijn.

GEEN REACTIES