Verbond niet blij met hypothekenakkoord

Het Verbond hoopt dat er ruimte is voor overleg over gelijkwaardige alternatieven met minder schadelijke gevolgen.

Het Verbond van Verzekeraars noemt het weliswaar “een prestatie van formaat dat politiek Den Haag er te elfder ure in geslaagd is de begroting voor 2013 alsnog in het gareel te brengen”

Maar haast zich daaraan toe te voegen dat het nu zaak is “de afspraken zodanig vorm te geven dat nadelige effecten op de economie, slagkracht van het bedrijfsleven en koopkracht van burgers zoveel mogelijk worden beperkt. Zo hebben de voorgestelde maatregelen voor de hypotheekrenteaftrek negatieve gevolgen voor de prijsvorming van woningen, de koopkracht van toetreders op de woningmarkt en de nieuwbouwsector. Het Verbond van Verzekeraars hoopt dat er ruimte is voor overleg over gelijkwaardige alternatieven met minder schadelijke gevolgen. Eerdere voorstellen van een groep van 22 hoogleraren onder leiding van Lans Bovenberg zouden daarvoor een goede basis vormen.”

Stapsgewijze verhoging AOW-leeftijd

Al eerder heeft het Verbond aangegeven dat een stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd uitvoeringsproblemen kan geven. Voor dit moment volstaat de verzekeraarskoepel met de opmerking dat deze plannen getoetst moeten worden op hun uitvoerbaarheid door verzekeraars en pensioenfondsen.

GEEN REACTIES