Voor Rabo is buitenlandse Liborboete aftrekpost

De Rabozaak is voor Weekers reden om te kijken of buitenlandse boetes nog voor aftrek in aanmerking moeten komen.

Nog dit jaar of anders begin volgend jaar wil de staatssecretaris nagaan of de fiscale behandeling van boetes die opgelegd zijn in het buitenland kan worden aangepast. Reden is de aankondiging van de Rabobank dat zij de Liborboete die zij aan buitenlandse toezichthouders betaalt in mindering brengt op de winst. Dat betekent in de praktijk dat ’s Rijks schatkist meebetaalt aan die boetes.

De PvdA heeft hier Kamervragen over gesteld. Weekers legt in de beantwoording uit dat er inderdaad verschil bestaat tussen de fiscale behandeling van boetes die in en buiten Nederland zijn opgelegd. Binnenlandse boetes zijn niet aftrekbaar en buitenlandse wel. Tenzij vaststaat dat de buitenlandse boete kan worden toegerekend aan een buitenlandse dochtermaatschappij of filiaal.

Afgezien is van de niet-aftrekbaarheid van buitenlandse boetes, omdat er geen afbreuk is geweest van de Nederlandse rechtsorde; in het buitenland wellicht boetes worden opgelegd voor zaken die in Nederland niet strafbaar zijn en omdat anders de belastingdienst elke keer zou moeten toetsen of een buitenlandse boete voldoet aan Nederlandse maatstaven.

“Ik vraag me echter sterk af”, aldus Weekers, “of een onderscheid in behandeling tussen binnenlandse en buitenlandse boetes in het huidige tijdsgewricht nog wenselijk is.”

Hij zal daarover zo mogelijk dit jaar of anders begin volgend jaar een brief aan de Kamer sturen. “Daarin zal ik de gevolgen van een eventuele wijziging, onder andere voor de uitvoerbaarheid daarvan, tegen het licht houden. Daarbij wil ik ook bekijken hoe voorkomen zou kunnen worden dat het in het buitenland actieve Nederlandse bedrijfsleven onevenredig zwaar zou worden getroffen door in het buitenland opgelegde geldboetes die in een vergelijkbaar geval nooit in Nederland zouden kunnen worden opgelegd.”

GEEN REACTIES