Voor DNB is pensioenvoorstel een hamerstuk

рWij moeten niet blijven hangen in discussies over datgene waarop we het oneens zijn, maar vaart maken met d┤tgene wat er al ligt.с

Snelheid lijkt voor DNB belangrijker dan inhoud. Althans zo kunnen de woorden geïnterpreteerd worden van DNB-directeur Joanne Kellerman tijdens het DNB-pensioenseminar:

“Ik weet dat er op sommige punten nog verschillen van mening zijn. Dat blijkt ook uit de reacties op de consultatie. Maar ik weet óók dat we het over de hoofdlijnen eens zijn. En eigenlijk zijn de belangrijke elementen toch al duidelijk.

Ik vind dan ook dat wij niet moeten blijven hangen in discussies over datgene waarop we het oneens zijn, maar vaart moeten maken met dátgene wat er al ligt.

Want alleen dan kan het wettelijk kader op de geplande 1 januari 2015 in werking treden. Het is belangrijk om vaart te maken. Voor pensioendeelnemers, die wachten op duidelijkheid. Voor uw sector, die onder druk staat door het gebrek aan vertrouwen. En voor de gehele economie.”

“U bent een belangrijke speler in de economie. Bovendien vervult u een belangrijke maatschappelijke functie.

Want u beheert het uitgestelde inkomen van heel veel gepensioneerden en werkenden in Nederland. En vertrouwen in uw sector voedt het vertrouwen in de economie; een essentiële pijler voor onze welvaart. Het is dan ook zorgelijk dat collectief vertrouwen in het pensioenstelsel onder druk staat. (…)

Mensen moeten hun pensioen met een goed gevoel kunnen onderbrengen in ons stelsel. Maar door de aanhoudende discussie over de toekomst van dat stelsel is men daar niet meer zo gerust op. En dat maakt mensen angstig en onzeker. Het weerhoudt ze ervan bijvoorbeeld een huis te kopen, ondanks de gedaalde prijzen.

En dat brengt mij bij de laatste reden waarom wij moeten doorpakken met de hervormingen:

Rust komt alleen als er duidelijkheid is. En duidelijkheid komt alleen nadat het nieuwe wettelijk kader in werking treedt. Daarom is het ook zo belangrijk dát het FTK er komt. Ik weet dat wetten en regels niet de oplossing zijn voor alle problemen. Integendeel. Ik weet dat er nog steeds punten zijn waarop niet alle partijen het eens zijn.

Maar ik geloof erin dat het nieuwe toetsingskader hoe dan ook een stap vooruit is. Want het geeft juist díe duidelijkheid waaraan nu zoveel behoefte is.

Ten eerste doordat het stelsel transparanter wordt. Door de complete contracten kunt u uw deelnemers beter uitleggen hoe de lusten en lasten worden genomen en hoe meevallers en tegenvallers tussen verschillende generaties worden verdeeld. Wat betreft de Nederlandsche Bank geldt; hoe duidelijker, hoe beter.

Ten tweede komt met het nieuwe FTK een einde aan de aanhoudende discussie. Ook díe duidelijkheid is essentieel voor het herstel van vertrouwen. Na een jarenlange discussie is het tijd om knopen door te hakken. De samenleving zit te wachten op een definitieve keuze. Een richting waar het stelsel opgaat.

En die richting moeten vóór 1 januari 2014 bepaald zijn. Dan hebben we nog een jaar om ons voor te bereiden.”

GEEN REACTIES