Voldoen aan PE 2011-2012 kan tot en met 31 december 2013

Financiƫle dienstverleners hebben een jaar langer de tijd om te voldoen aan het PE-programma voor de periode 2011-2012. Wel moet de actuele kennis geborgd zijn.

CDFD heeft geconstateerd dat er in de markt misverstanden bestaan over de PE-verplichtingen voor het jaar 2013. Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) geeft daarom nog eens de route aan:

“In het voorjaar van 2011 heeft het CDFD toets- en eindtermen opgesteld voor het Wft-Permanente Educatie-programma 2011-2012. Deze PE-regeling trad in werking met ingang van 1 juli 2011. Wft-gediplomeerden werden geacht vóór 31 december 2012 succesvol het PE-programma 2011-2012 te hebben doorlopen. Anders zou de geldigheid van het Wft-diploma verloren gaan.

Het ministerie van Financiën heeft op 3 augustus en 13 september 2012 in brieven aangegeven dat de wettelijke termijn van achttien maanden voor het voldoen aan de PE-eisen eenmalig met twaalf maanden wordt verlengd. Dit betekent dat Wft-diplomahouders tot 31 december 2013 de tijd hebben om te voldoen aan het Wft-Permanente Educatie-programma 2011-2012.

Voor het jaar 2013 zal het CDFD geen nieuwe PE-eind- en toetstermen opstellen. Dit is een geruststelling voor de overgrote meerderheid van alle diplomahouders die hun PE-programma 2011-2012 al succesvol hebben doorlopen. De daarmee behaalde certificaten blijven ook in 2013 van kracht. Een nieuw PE-programma zal pas weer in 2014 gaan lopen; het CDFD zal daarover in de loop van 2013 uitgebreider berichten.

Borgen actuele kennis blijft een plicht

Het niet volgen van een PE-programma in 2013, omdat het programma 2011-2012 al succesvol is doorlopen, ontslaat een financiële dienstverlener in 2013 niet van de plicht om aan de algemene deskundigheidsnorm te voldoen. Deze norm houdt in dat een financieel dienstverlener de bedrijfsvoering zodanig moet inrichten dat deze een vakbekwame financiële dienstverlening waarborgt. Dit betekent ook dat medewerkers kennis moeten nemen van relevante actuele ontwikkelingen, zoals nieuwe wet- en regelgeving, leidraden vanuit de toezichthouder en wijzigingen in productvoorwaarden. Uiteraard voor zover deze relevant zijn voor de eigen bemiddelings- en advieswerkzaamheden.

Deze deskundigheidsnorm is van toepassing op álle financiële dienstverleners, ongeacht of de organisatie de deskundigheid aantoont via het diploma- of bedrijfsvoeringsmodel. Hoe zij aan deze norm voldoen is aan de dienstverleners zelf. Het betreft een zogeheten open norm. Ondernemingen kunnen bijvoorbeeld een intern kennissysteem inrichten, waarin actualiteiten zijn opgenomen. Een andere mogelijkheid is het houden van interne cursussen of informatiebijeenkomsten of het bijwonen van cursussen bij externe instellingen, branche- of keurmerkorganisaties."

GEEN REACTIES