AFM vervangt self assessment door Marktmonitor

Vanaf april kunnen adviseurs en bemiddelaars de Marktmonitor Adviseurs & Bemiddelaars invullen. Deze vragenlijst is de opvolger van het self assessment.

Niet alleen de naam is veranderd, maar er zijn ook praktische wijzigingen. De AFM wil hiermee het overzicht voor adviseurs en bemiddelaars vergroten en de administratieve last verminderen. Alle antwoorden tezamen bieden de toezichthouder inzicht in relevante marktontwikkelingen. “Zo kunnen wij eventuele risico’s en de omvang ervan tijdig in kaart brengen”, aldus de AFM.

Veranderingen

De vragen zijn duidelijker ten opzichte van het oude Self Assessment en de vragenlijst is gebruiksvriendelijker en korter, meldt de AFM in de Nieuwsbrief. Zo krijgen de invullers zo veel mogelijk vragen die alleen op de eigen onderneming van toepassing zijn. Daarnaast ontvangen zij na afronding van de vragenlijst een beknopte samenvatting van alle gegeven antwoorden. Ook is het mogelijk om tussentijds een overzicht te zien van de ingevulde antwoorden.

De Marktmonitor bevat geen modules meer met verdiepende vragen over specifieke thema’s zoals beloningsbeleid en beleggingsverzekeringen. Als de AFM informatie nodig heeft over specifieke onderwerpen, legt zij via een steekproef een vervolgvragenlijst voor aan een representatief aantal adviseurs en bemiddelaars.

Verkleinen administratieve last

“Wij realiseren ons dat het jaarlijks invullen van onze vragenlijst veel tijd en aandacht vraagt. Mede daarom zijn de verschillende aanpassingen gedaan en streven we ernaar de komende jaren geen structurele wijzigingen meer door te voeren in de vragenlijst.

Vanaf volgend jaar kunnen wij een deel van de antwoorden, op basis van de vragenlijst van dit jaar, al automatisch vooraf invullen. Dan hoeven adviseurs en bemiddelaars op deze punten alleen te controleren of deze antwoorden kloppen en ze indien nodig aanpassen. Hiermee willen we de administratieve last van het invullen verkleinen.”

Voorjaar in plaats van najaar

In 2015 wordt de vragenlijst voor het eerst in het voorjaar verstuurd in plaats van in het najaar. AFM: “Dit sluit beter aan bij onze jaarlijkse activiteitenagenda. Zo kunnen we met onze toezichtactiviteiten inspelen op het beeld dat uit de Marktmonitor Adviseurs & Bemiddelaars naar voren komt en daarmee ons toezicht zo efficiënt en effectief mogelijk inrichten. De totale groep van adviseurs en bemiddelaars die de vragenlijst moeten invullen hebben we in drie groepen gesplitst. Zij gaan de Marktmonitor over de komende maanden verspreid invullen.”

Bemiddelaars kunnen voor vragen terecht bij het Ondernemersloket. Het Ondernemersloket is bereikbaar op werkdagen van 10.00 tot 17.00 uur via telefoonnummer 0800 – 6800 680 of per e-mail (ondernemersloket@afm.nl).

GEEN REACTIES