Vier verzekeraars: zakelijke premies omhoog in 2019

copyright Pixabay

Het is onvermijdelijk dat de premies in de zakelijke verzekeringsmarkt het komende jaar verder gaan stijgen.

Dat valt op te maken uit een interview dat assurantiemakelaar Meijers hield met vier grote partijen in de zakelijke markt: Nationale-Nederlanden, Allianz, Achmea en HDI. De ondervraagde managers van de zakelijke tak geven verschillende verklaringen voor de premieverhogingen: een zeer concurrerende markt, structureel te lage premies bij een stijgende schadelast, verzekeraars leefden vooral van beleggingsinkomsten en niet van een gezonde premie/schade-verhouding en het ontbreken van inflatiecorrectie. HDI-directeur Sharon van Herel en Jaap de Louw van Achmea zeggen in het artikel voorstander te zijn van premie-indexatie.

De enige manier voor verzekerden om de premiestijging te dempen is het claimen van minder schades, aldus de zakelijke partijen. En dat kan door betere preventie. Dat vereist een mentaliteitsomslag in de markt, vindt Van Herel. ‘We hebben de afgelopen veertien jaar in een markt gezeten waarin het alleen maar over prijzen ging en waar weinig focus lag op preventie. Dat moet echt veranderen.’ Gerard van Rooijen van Nationale-Nederlanden vindt dat op dit aspect zowel de verzekeraar als de adviseur en assurantiemakelaar, de ondernemer moet begeleiden.

Van Rooijen geeft in het interview verder aan te worstelen met het thema ‘onverzekerbare risico’s’, aangezien het volgens hem moeilijk is om een stabiele oplossing te vinden zonder al te veel premiefluctuaties door te voeren. Daarnaast vindt Van Rooijen niet dat NN maar alles moet verzekeren: ‘wij zijn ook een commercieel bedrijf’. Op het vlak van overstromingen en andere natuurincidenten heeft, behalve de verzekeringssector, ook de overheid een verantwoordelijkheid, vindt De Louw van Achmea. ‘Denk bijvoorbeeld aan de aardverzakkingen bij gaswinning.’

bron: www.meijers.nl

GEEN REACTIES