HDN TaxCon voor gevalideerde taxatierapporten

TaxCon maakt het voor partijen in de hypotheekketen mogelijk om rechtstreeks taxatierapporten van validatie instituten te kunnen ontvangen.

Het Hypotheken Data Netwerk (HDN) heeft in samenwerking met CS Net en de ‘launching

customers’ ABN AMRO Hypotheken Groep, Delta Lloyd, Obvion, Stater en NWWI de nieuwe

webservice TaxCon geïntroduceerd. TaxCon maakt het voor partijen in de hypotheekketen mogelijk om rechtstreeks taxatierapporten van taxatie validatie instituten te kunnen ontvangen. De geautoriseerde vragende partij ontvangt het rapport op een beveiligde wijze rechtstreeks van het validatie instituut. De kans op fraude neemt hierdoor sterk af. Het NWWI is het eerste validatie instituut, dat op TaxCon is aangesloten.

Deze nieuwe wijze van digitaal uitwisselen van taxatierapporten is in oktober in productie genomen. In de eerste maand heeft TaxCon al geresulteerd in honderden taxatierapporten.

TaxCon biedt geldverstrekkers en servicers

  • De gebruiker ontvangt via het beveiligde HDN netwerk, rechtstreeks van de bron, een gevalideerd digitaal taxatierapport.
  • De kans op fraude wordt geminimaliseerd, doordat er geen tussenschakels zijn.
  • De vragende partij bepaalt zelf op welk moment in het proces het rapport wordt opgevraagd en hoe lang de vraag blijft staan.
  • Het digitale rapport kan direct aan de workflow worden gekoppeld, zonder acties te moeten verrichten als uploaden, printen, scannen en/of indexeren.
  • Bij aanwezigheid van meerdere gereedmeldingen van taxatierapporten voor hetzelfde onderpand, stelt TaxCon de vragende partij hiervan op de hoogte, wat de kans op fraude weer verkleint.

GEEN REACTIES