Verzekerd DGA-pensioen vrijwel steeds fiscaal aantrekkelijker

De fiscale pensioenverschillen tussen eigen beheer en verzekerde regeling vallen vrijwel steeds in het voordeel van de verzekerde DGA uit.

Dat is een van de conclusies in de elfde uitgave van de jaarlijkse DGA-pensioenpocket van Nationale-Nederlanden.

In de pensioenpocket wordt uitgebreid aandacht besteed aan de uitwerking van het pensioenakkoord. Ook de directeur-grootaandeelhouder zal binnen afzienbare termijn de gevolgen van het pensioenakkoord ervaren. Zo ontkomt ook deze bijzondere werknemer niet aan de verdere verhoging van de pensioenleeftijd (nu 65 jaar). Voor het eerst wordt in de pocket ingegaan op de sociale zekerheidspositie van de DGA en de private verzekeringsalternatieven.

Een belangrijk deel staat in het teken van de talrijke mogelijkheden die de DGA heeft om eerder te stoppen met werken of juist om langer door te werken. Vaste auteur van de DGA-pensioenpocket, Peter Kwekel, Senior Stafjurist Legal & Compliance bij Nationale-Nederlanden: "Onder invloed van de talrijke mogelijkheden van eerder stoppen met werken of langer doorwerken voorzie ik dat de rol van de verzekeringsadviseur er de komende jaren er een fiscale dimensie bij krijgt.

De verzekeringsadviseur kan vanuit het brede scala van pensioneringsmogelijkheden inventariseren op welk tijdstip het voor de DGA raadzaam is om met pensioen te gaan. Dat dit individueel maatwerk vereist behoeft geen uitleg". De DGA-pocket van Nationale-Nederlanden bevat ook zeer actuele en voor de verzekeringsadviseur direct toepasbare informatie. In een afzonderlijke paragraaf worden 15 praktische tips gegeven voor een goed DGA-pensioen. Verder treft de lezer in de pocket de 60 meest relevante vragen en antwoorden van de Belastingdienst aan. Peter Kwekel: "Deze vragen en antwoorden geven een helder beeld van het fiscaal pensioenbeleid dat de Belastingdienst in de DGA-pensioenpraktijk anno 2011 toepast. Kennis van dit beleid maakt de zo noodzakelijke zorgvuldige fiscale bewaking van het DGA-pensioen beter mogelijk"

GEEN REACTIES