(Findinet) Schoten voor de boeg aan vooravond nieuwe pensioencrisis

Door dalende rente en beurskoersen dreigen pensioenfondsen hun herstelplannen niet te kunnen waarmaken. DNB en Pensioenfederatie trekken al tegen elkaar ten strijde.

Na PME en Zorg en Zekerheid heeft nu ook ABP bekend gemaakt dat de dekkingsgraad gezakt is onder 100%. Directe consequenties heeft dat nog niet. Het gaat er nu om of de fondsen nog op het pad zitten van de ingediende herstelplannen. Dat is inderdaad het geval, verzekeren de fondsbestuurders aan de media. Maar hoe lang dat het geval zal zijn, laat zich moeilijk voorspellen in een tijd waarin een schuldencrisis ernstige vormen kan aannemen.

In elk geval is het een veeg teken dat de Pensioenfederatie en DNB schoten voor de boeg naar elkaar hebben gericht.

Pensioenfederatie nam het initiatief met de sussende boodschap dat de ontwikkeling van de beurskoersen en de rente “geen reden moest zijn voor het trekken van overhaaste conclusies.”

“Hoe zorgelijk de actuele ontwikkelingen ook zijn, ze nopen niet”, aldus de boodschap van de Pensioenfederatie, “tot overhaaste conclusies en beslissingen. Daarvoor is de situatie van dit moment te onoverzichtelijk en zijn zowel koersen als rentestanden te beweeglijk. Pas op 31 december moeten fondsen de tussenbalans opmaken en aan toezichthouder DNB melden hoe ze ervoor staan bij het halen van de doelen die ze eerder in hun herstelplannen hebben aangegeven.”

DNB wijst in Nieuwsbrief Pensioenen nr. 11 van augustus erop dat het huidig toezichtkader nog steeds van kracht is. Het is niet zonder reden dat de toezichthouder meent deze open deur te moeten intrappen. Het pensioenakkoord is nog bij lange na geen echt akkoord en het zou bij niemand opkomen de gedachtespinsels van sociale partners nu al in de plaats te stellen van de bestaande wetgeving. DNB heeft duidelijk een statement willen maken dat zij er “op basis van het huidige wettelijk kader op toeziet dat de belangen van pensioen- en aanspraakgerechtigden worden gewaarborgd.”

Inderdaad is de afspraak dat op 31 december opnieuw een tussenbalans zal worden opgemaakt. Maar ook is afgesproken dat pensioenfondsen direct aan DNB moeten melden dat zij zich niet aan het schema van het herstelplan kunnen houden. In dat geval kan de toezichthouder als dat nodig is direct nadere maatregelen verlangen.

De Pensioenfederatie heeft natuurlijk gelijk als zij bedoelt dat paniekerige korte termijnbeslissingen niet in het belang zijn van pensioendeelnemers en –gerechtigden. De fluctuaties in de dekkingsgraden hebben in het (recente) verleden bewezen dat het nemen van maatregelen op wat langere termijn verstandiger is. Nu lijkt het er echter op dat in het zicht van een mogelijke nieuwe crisis toezichthouder en onder toezicht gestelden de messen aan het slijpen zijn. Wonderlijk, want zij dienen hetzelfde doel: een zo gezond mogelijk pensioen voor werknemend Nederland. Beter is het dus dergelijke publicaties in het vervolg te mijden en schouder aan schouder dat belang zo goed mogelijk te dienen.

Het nieuwsbericht van de Pensioenfederatie

GEEN REACTIES