Verzekeraars beleggen nationaler dan pensioenfondsen

Pensioenfondsen beleggen hun vermogen voor 14% in Nederland, bij verzekeraars is dat percentage ruim 55%.

Ook in absolute getallen gezien zoeken verzekeraars in belangrijker mate nationale beleggingsdoelen dan pensioenfondsen, namelijk ruim 200 miljard euro tegenover 135 miljard euro.

DNB maakt in een DNBulletin bekend dat pensioenfondsen 14% van hun totale vermogen binnen de landsgrenzen belegt. Het leeuwendeel betreft beleggingen in vastrentende waarden: 87 miljard euro Ongeveer de helft daarvan (43,5 miljard) bestaat uit Nederlandse staatsobligaties. Nederlandse pensioenfondsen beleggen voor 12,7 miljard euro in hypotheken. Beleggingen in hypotheken kunnen worden opgesplitst in woninghypotheken en commerciële hypotheken op bijvoorbeeld bedrijfspanden. Verder beleggen pensioenfondsen direct in hypotheken of indirect door middel van securitisaties, waarbij belegd wordt in waardepapieren met hypotheken als onderpand. Ongeveer 1 miljard, ofwel 0,1% is direct in het MKB geïnvesteerd.

DNB merkt op dat de cijfers van belang zijn voor de maatschappelijke discussie die momenteel gaande is over de rol van pensioenfondsen bij de kredietverlening aan bedrijven en huishoudens in Nederland. DNB beklemtoont daarbij vanuit haar toezichthoudende rol geen direct aangrijpingspunt te hebben bij de keuze van pensioenfondsen voor de (geografische) bestemming van hun beleggingen. “Binnen de gestelde toezichtkaders is dat aan de pensioenfondsen zelf, waarbij DNB er in de eerste plaats op toeziet dat de beleggingen in het belang van de deelnemers zijn en dat de risico’s van de beleggingen voldoende beheerst worden. In het vereist eigen vermogen, de kapitaalvereiste voor pensioenfondsen, wordt ook geen onderscheid gemaakt tussen beleggingen in Nederland en daarbuiten.”

GEEN REACTIES