Verzekeraar ASR boert goed in eerste halfjaar

ASR is er naar eigen zeggen klaar voor om weer zelfstandig te worden. De operationele winst van de verzekeraar steeg in de eerste zes maanden met 27% naar €280 mln. Ook de solvabiliteit verbeterde, zowel op basis van Solvency I (van 285 naar 297%) als van Solvency II (van 175 naar 185%). Hoewel het Ministerie van Financiën pas in de herfst een beslissing neemt over de toekomst van ASR, laten deze cijfers volgens bestuursvoorzitter Jos Baeten zien dat het bedrijf klaar is voor een zelfstandige toekomst.

Schade positief

Het operationeel resultaat bij Schade nam met 13% toe tot € 114 mln. Ook de combined ratio liet een positieve ontwikkeling zien en daalde naar 92,5%. Vooral de resultaten bij AOV-verzekeringen droegen hier aan bij. Zowel bij collectieve WGA- als bij individuele AOV-verzekeringen zitten we er kort op als er schades ontstaan, aldus Baeten in een gesprek met Findinet. Dit leidt tot lagere uitkeringen en bij AOV-individueel tot een blijvend lage instroom bij nieuwe schades.

Hoewel het marktaandeel van ASR bij AOV-verzekeringen stijgt, krimpt de markt en daalt ook de verkoop van nieuwe polissen. Baeten wijt dit aan de moeilijke economische omstandigheden in de afgelopen jaren, waardoor met name kleine ondernemers en ZZP-ers hierop bezuinigden. ‘Nu de economie weer aantrekt, verwachten we dat deze markt zich weer wat herstelt.’

De totale productie schade steeg in het eerste halfjaar wel van €137 mln naar €142 mln, onder meer door een sterke toename van de verkoop van het zogeheten ‘Vernieuwde voordeel pakket’ (+55%).

Resultaat Leven stabiliseert

Bij Leven daalde de nieuwe productie verder naar slechts €18 mln, door een verminderde vraag naar levensverzekeringen. De totale levenpremies stegen evenwel fors door de pensioenbuy-out van het Chevron Pensioenfonds. Daarnaast is ASR bezig met een conversie van de bestaande pensioenportefeuille naar nieuwe proposities, zoals het “Werknemers Pensioen” en de PPI met Brand New Day. Ook heeft ASR een APF in oprichting. Deze conversie gaat gepaard met extra kosten, wat er mede voor zorgde dat het operationele resultaat Leven zonder eenmalige posten stabiliseerde.
Online intermediair

Bij de verkoop van nieuwe polissen ziet Baeten enerzijds een verschuiving naar online, maar anderzijds dat de positie van het intermediair zich consolideert. ‘Het aandeel van de puur rechtstreekse online-verkoop wordt niet groter. Wel zien we meer online afzet langs nieuwe online-intermedairs en via de bestaande tussenpersonen die hun klanten meer digitaal benaderen. Het intermediair blijft dus een relevante rol spelen in de markt. Ook voor ons als ASR blijft het intermediair belangrijk.’

Positie Van Kampen Groep

Verder was de overname van service provider Van Kampen Groep (eind december 2014) voor het eerst in de cijfers van ASR te zien. Dit uitte zich nu vooral nog in een stijging van de operationele kosten van ASR (+3,5%). Baeten ziet de overname als een strategische investering: ‘Het vak van service provider wordt in de toekomst steeds belangrijker. Vooral kleinere intermediairs sluiten zich hierbij aan, zodat ze geen tijd meer kwijt zijn aan alle administratie, hun kosten kunnen verlagen en zich puur kunnen richten op advies aan de klant. Wij investeren de komende tijd in Van Kampen Groep, waardoor het bedrijf verder kan groeien.’

Lieuwe Koopmans

GEEN REACTIES