Callas komt met verbeterde woonlastenverzekering

Callas Nederland b.v. (CAN) heeft een nieuwe en verbeterde Woonlastenverzekering op de markt gebracht. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan hogere kwaliteitseisen voor het financieel advies, waarbij maatwerk steeds belangrijker wordt. De polis biedt meer opties en een lagere premie voor dekking van arbeidsongeschiktheid.

 

Optioneel 24 maanden werkeloosheidsdekking

Nieuw is de optie voor een werkloosheidsdekking van 24 maanden. Hiermee sluit de dekking aan op de nieuwe regels van het UWV. De maximale duur van de WW-uitkering vanuit het UWV gaat immers ook naar twee jaar.

Optioneel indexering a.o.v. dekking

Het is mogelijk om te kiezen voor een geïndexeerde uitkering bij arbeidsongeschiktheid. Indexatie biedt meer betalingszekerheid voor de toekomst bij een stijgende netto (annuïtaire) hypotheeklast.

Bestaande eigenschappen blijven behouden

Naast de verbeteringen behoudt de Callas Woonlastenverzekering de goede bestaande eigenschappen. Zo blijft bijvoorbeeld de keuze voor gangbare, passende en beroepsarbeid mogelijk, en wordt een contract aangegaan voor de gehele looptijd van een verzekering.

Bewustwordingscampagne

Om het intermediair te ondersteunen, startte Callas Nederland in 2014 een bewustwordingscampagne. Centraal hierin staat bewustwording van de financiële gevolgen bij arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Deze campagne biedt naast tools, advieskaarten tevens vaardigheidstrainingen voor de adviseur. Callas Administratie Services

De woonlastenverzekering wordt aangeboden via Callas Administratie Services. (CAS). CAS maakt evenals CAN onderdeel uit van Callas Holding N.V. te Amstelveen. In de verzekeringsvoorwaarden staat dat het product wordt ondergebracht bij Credit Life International Schade.

Dat is een handelsnaam van Rheinland Versicherung in Amsterdam.

Red. Findinet

GEEN REACTIES