Vertrouwen van huishoudens in verzekeraars en pensioenfondsen gedaald

Vertrouwen van huishoudens in verzekeraars en pensioenfondsen gedaald
© Geralt, Pixabay

Het aantal huishoudens dat vertrouwen heeft in de financiële gezondheid van verzekeraars en pensioenfondsen is gedaald: 63% van de respondenten heeft er vertrouwen in dat verzekeraars hun betalingsverplichtingen aan verzekerden na kunnen komen. In 2023 was dat nog 68%. Bij pensioenfondsen heeft 57% van de ondervraagden er volledig of overwegend vertrouwen in dat pensioenfondsen in staat zijn om hun toezeggingen aan pensioengerechtigden te voldoen. In 2023 was dat nog 62%.

Dat meldt De Nederlandsche Bank, die elk jaar het vertrouwen van Nederlandse huishoudens in financiële instellingen meet. Het onderzoek werd gehouden onder ruim 2.400 Nederlandse huishoudens. Een verklaring voor het gedaalde vertrouwen heeft DNB niet.

Tekst loopt door onder de afbeelding

Banken

In het algemeen heeft – gemiddeld genomen – 53% van de ondervraagden tamelijk veel of heel veel vertrouwen in financiële instellingen, waaronder behalve verzekeraars en pensioeninstellingen ook banken vallen. Dit percentage is stabiel gebleven ten opzichte van vorig jaar. De overige 47% van de respondenten heeft niet zoveel of helemaal geen vertrouwen.

Ook het vertrouwen in bedrijven en techbedrijven bleef nagenoeg onveranderd. En het vertrouwen in de nationale politiek is, na een stevige daling vanaf 2020, het afgelopen jaar eveneens stabiel gebleven. Tegelijkertijd is het vertrouwen van Nederlandse huishoudens in DNB en de ambtenarij licht gestegen. Driekwart van de respondenten geeft aan tamelijk veel of heel veel vertrouwen in DNB te hebben.

Tekst loopt door onder de afbeelding

Meer vertrouwen in eigen bank dan in bankensector algemeen

Nader gespecificeerd blijkt dat iets meer dan driekwart van de respondenten er overwegend of volledig vertrouwen in heeft dat de eigen bank te allen tijde in staat is het toevertrouwde geld terug te betalen. Dit is vergelijkbaar met vorig jaar. Het vertrouwen in de financiële gezondheid van de eigen bank ligt daarmee een paar procent hoger dan het vertrouwen in de financiële gezondheid van de bankensector in het algemeen, dat is nl. 71%.

Opvallend is dat de ondervraagde huishoudens afgelopen jaar wat minder vaak hebben gedacht aan de mogelijkheid dat banken in Nederland failliet zouden kunnen gaan. In 2024 gaf 30% van de ondervraagden aan hier wel eens of vaak aan te denken; vorig jaar was dit nog 38%. Een mogelijke verklaring hiervoor zijn de problemen bij banken in de Verenigde Staten en Zwitserland in het voorjaar van 2023.

Bron: DNB

Update 17-6-24, 16.00 uur

GEEN REACTIES